Tradičně se do něho zapojili členové Mysliveckého sdružení Habrový potok Otročiněves, kteří provedli úklid v okolí silnic procházejících katastrem obce. Sbírali všechny odpadky do velikosti krabičky od sirek v příkopech okolo vozovek, v polích a v lesích. Prostě tam, kam až dohlédli. Nasbíraný odpad potom převáželi do kontejnerů, které byly  přistavené na návsi, na Drahách a na Krušné Hoře.

„V pondělí odpad odvezeme na skládku do Stašova. Naši hasiči uklidili koryta Habrového potoka a jeho okolí. Odstranili napadané stromy i větve a posbírali veškerý odpad včetně pneumatik po celém toku Habrového potoka v katastru obce. Část hasičů odstranila nepořádek v rokli na kraji obce v lesíku zvaném Orlík. Jednalo se o sklenice, plechovky, drátěnky a podobný materiál, který ležel v Orlíku několik desítek let,“ uvedl k úklidové akci starosta Otročiněvsi Josef Šinkner.

Všichni, kdo se do úklidu zapojili, měli spokojený výraz a dobrý pocit z vykonané práce, protože  přispěli k pěknému vzhledu své obce.