Přitom vývoz jedné tuny komunálního odpadu na skládku ve Stašově stojí 1450 korun, což není málo.
Skládku ve Stašově provozuje firma Zdibe a jak tvrdí její jednatel, vozí se na skládku čím dál větší množství komunálního odpadu.

„Přestože se lidé komunální odpad naučili třídit a je v něm stále méně plastů, papíru a bioodpadu, množství, které se vozí k nám na skládku, se stále zvyšuje. Lidé ho produkují čím dál více," uvedl k situaci na skládce ve Stašově jednatel firmy Zdibe Lubomír Černý.

Na skládce ve Stašově se dříve snažili z komunálního odpadu plasty a i papír vytřídit. To bylo ale finančně velmi nákladné. „Už jsme od toho upustili. Nevyplatí se to," dodal Lubomír Černý.

Kvůli stoupající produkci odpadu v Králově Dvoře se jeho představitelé rozhodli pro výstavbu sběrného dvora ve městě. Ten by byl mezistupněm zpracování a vytřídění odpadu, který králodvorské domácnosti vyprodukují.

„Primárním cílem projektu je vytvoření samostatného a životaschopného mezistupně v rámci celého řetězce zpracování a likvidace odpadů. Výstavbou sběrného dvora a kompostárny vznikne možnost kvalitního zpracování a meziuskladnění uvažovaného odpadu," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Ekonomicky rentabilní odpady se zde předtřídí a následně dál distribují v rámci sítě zpracovatelů druhotných surovin.

„Sběrný dvůr by byl ve městě fajn. Myslím, že by to pro nás mělo i určité výhody," poznamenal Tomáš Souhrada.

Kompostárna, jejíž výstavba je součástí projektu, bude do budoucna zdrojem kvalitního materiálu pro pěstební činnosti firem a občanů v širokém okolí.

V Králově Dvoře bylo v předchozích letech průměrně vyprodukováno 1 781,04 tuny odpadu za rok. Přičemž vyprodukováno a odvezeno dál ke zpracování bylo průměrně 166,53 tun odpadu za rok (papír, sklo, plasty).

„Z toho průměrné množství vyprodukovaného papíru a lepenky bylo ve výši 64,75 tuny za rok, průměrné množství vyprodukovaného skla bylo 55,61 tuny za rok. Průměrné množství vyprodukovaných plastů bylo ve výši 46,17 tuny za rok," upozornil Petr Vychodil na množství vyprodukovaného tříděného odpadu ve městě.