Podrobnosti k výzkumu, na kterém se podílejí experti z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech (NUDZ) a z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického (UCEEB) v Buštěhradu, zatím není žádoucí zveřejňovat do všech detailů, řekla Deníku vedoucí výzkumného programu Spánková medicína a chronobiologie NUDZ Jana Kopřivová.

Ne že by to bylo tajné – avšak předčasné zveřejnění detailů k úpravám, které na svítidlech provede firma Spektrasol, i o očekávaných výsledcích by mohlo průběh studie ovlivnit. Prozatím proto Kopřivová odkazuje na informace, jež výzkumníci sdělují seniorům prostřednictvím klientského časopisu jejich domova Veselý podzim života.

Její slova potvrdila i středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD) – s tím, že všechny detaily včetně výsledků budou představeny na tiskové konferenci na jaře. Tam také zazní odpověď na otázku, co dál. Zatím jde o pilotní projekt s tím, že tento experiment je ve středních Čechách ojedinělý – a vlastně je unikátní nejen v rámci kraje.

To, proč by příliš mnoho detailů mohlo být na závadu, upřesnila Deníku Lenka Maierová z UCEEB. „Projekt teprve začíná; v tuto chvíli probíhají úvodní rozhovory s obyvateli, monitoring původního stavu,“ konstatovala s tím, že kvůli zachování pravdivosti experimentálních dat je v této fázi vhodné s podrobnostmi šetřit. „Určité informace by mohly naše respondenty ovlivnit – a soustředěním jejich pozornosti na konkrétní jevy by mohlo dojít k ovlivnění zpětné vazby,“ vysvětlila.

Pod lampou jako ve dne

Sama Maierová má v rámci projektu na starosti koncept nového systému osvětlení včetně jeho řízení. „Naším cílem je vytvořit světelné prostředí blízké přirozenému prostředí, tedy respektovat dynamiku denního světla, ale současně zajistit zrakový komfort obyvatel i pracovníků v domově. Pracujeme s osvětleností, spektrálním složením a prostorovou distribucí světla,“ konstatovala v obecné rovině.

Byť i ona potvrzuje, že první výsledky popisující dlouhodobé vlivy biodynamického světla budou z Berouna k dispozici až na přelomu zimy a jara, vliv světla na zdraví může doložit poznatky z první etapy projektu úprav vlnových dálek osvětlení učeben Gymnázia Na Pražačce v hlavním městě.

„Ve srovnání s jinou školou, kde se úpravy nedělaly, jsme zaznamenali vylepšení soustředění i paměti – a dokonce v meziročním srovnání došlo ke snížení počtu pozdních příchodů,“ uvedla Maierová. Předpokládá tudíž, že biodynamické světlo umožňuje víc se koncentrovat. Podobné experimenty, a to rovněž s nadějnými výsledky, jsou známy také z některých pracovišť.

Biodynamické světlo v domově seniorů

- Zkoumány budou dlouhodobé účinky osvětlení, které je blízké světlu dennímu, na zdraví a kondici klientů i ošetřujícího personálu.

- Na experimentu se podílí multidisciplinární tým vědeckých kapacit z oboru spánkové medicíny, chronobiologie, psychologie, biologie, architektury a světelné techniky.

- Nová technologie umožňuje vytvořit v interiéru budov světlo s vlastnostmi blízkými přirozenému dennímu světlu. Spektrum a intenzita světla výrazně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví člověka.

- Výzkum pracuje s poznatkem, že přítomnost či absence světla řídí v organismu takzvané biologické hodiny. S tím souvisí zbavování organismu zplodin metabolismu, podpora imunitního systému a regenerace těla během nočního spánku.

- Dlouhodobý pobyt v nevhodném světelném prostředí výrazně zvyšuje riziko vzniku takzvaných civilizačních chorob – včetně depresí, spánkových poruch, obezity a dalších.

- Konkrétně seniorům, kteří jsou během dne vystaveni relativně nižší osvětlenosti, by optimalizovaný osvětlovací systém mohl pomoci ke zlepšení kvality života (například ke snížení nespavosti, prevenci deprese, povzbudit celkové fyzické zdraví a kognitivní funkce).

Zdroj: Veselý podzim života, klientský časopis Domova seniorů TGM