V Domově v Zahradách ve Zdicích mají v pořadníku přes 700 žádostí. Při celkové kapacitě 116 míst, si senioři na volné místo musí počkat i několik let. „Máme beznadějně plno. Na domov pro seniory máme v pořadníku zhruba 580 žádostí a asi 180 na zvláštní režim, kde je jen deset míst,“ uvedla ředitelka zdického domova důchodců Ivana Rabochová. 


V Domově Na Výsluní v Hořovicích mají v pořadníku přes 200 žádostí. Aby místo žadatel dostal, musí si počkat, až se některé uvolní. A jak dlouhá je čekací lhůta? Různá. Čtvrt roku či půl a někdy i déle. V těchto zařízeních se totiž místa uvolní jen jedním způsobem. „U nás máme plnou i odlehčovací službu. To jsou klienti, kteří jsou doma a dojíždí za nimi naše pracovnice. Čekací lhůty jsou různé. Někteří lidé si dávají žádost už v době, kdy jsou soběstační. Třeba i pět let v předstihu. Když na ně dojde řada a místo se pro ně uvolní, stává se, že ho nedostanou. Buď jsou stále soběstační, a nebo se o ně stará někdo z rodiny a oni ho odmítnou. Pak místo nich přijmeme jiného.Toho, kdo to potřebuje,“ vysvětlila ředitelka Domova Na Výsluní v Hořovicích Drahomíra Boubínová s tím, že klienty nepřijímají podle pořadí, ale podle potřeby.


Když se stane, že se lidem, o které pečují pracovnice v terénu, z ničeho nic zhorší stav, tak je přijímou přednostně. Hořovický domov důchodců má celkem 74 klientů. „Máme domov seniorů i domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu.“ uvedla ředitelka Domova Na Výsluní v Hořovicích Drahomíra Boubínová. 


V novém Domově důchodců TGM v Berouně se místo pro klienta uvolní zhruba za tři až šest měsíců. „Čekací doba je pokaždé jiná. Celková kapacita našeho zařízení je 95 míst a máme plno,“ uvedl ředitel Domova seniorů TGM Beroun Ondřej Šimon. 


Mezi pravidelné denní aktivity klientů tohoto zařízení patří fungující pracovní dílna či keramika. „Promítáme filmy na přání nebo jednou měsíčně probíhá topinkování s kávou. Dobře také funguje pěvecké uskupení našeho domova. Dále funguje Pánský klub, Klub pečení a na ně navazující hudební odpoledne, kde si klienti své dobroty vychutnají s kávou při poslechu hudby. Na přání klientů jsme zavedli výlety. Sami si navrhnou místa, kam by se chtěli podívat,“ vysvětlil Ondřej Šimon.


Ve všech domovech důchodců zaplatí senior za jedno místo 11 až 12 tisíc korun. Jednolůžkový pokoj je dražší než dvoulůžkový. Cenu pobytu také zvyšuje druh stravy. Za diabetickou zaplatí více. V případě, že pobírá menší důchod než stojí jeho pobyt v zařízení, požádá vedení domovů o spolufinancování jejich rodinu. „Těch, kterým důchod cenu pobytu nepokryje, je hodně. Jsou to hlavně lidé z vesnic, kteří pracovali v zemědělství a mají velmi nízké důchody. V takovém případě požádáme rodinu, aby jim chybějící částku doplácela. Když tak neučiní, jejich pobyt doplácíme z prostředků, které máme na provoz,“ vysvětlila Drahomíra Boubínová s tím, že každému klientovi musí zůstat patnáct procent důchodu pro jeho potřebu.