Jde o EXIT 28, jehož uzavření je naplánované od 4. května do 3. srpna. „Důvodem uzavírky je oprava mostu a středních dělících pásů na 
28. kilometru dálnice D5," uvedl za Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Ředitelství silnic a dálnic vloží do této rekonstrukce, která potrvá až do konce října, 33 milionů korun bez DPH. Do začátku srpna tato stavba omezuje dopravu na uvedeném 28. kilometru ve směru od Plzně do Prahy. Až do 3. srpna je zde doprava mezi 27,65 až 28,65 kilometrem svedena do dvou zúžených jízdních pruhů. Dále je svedená do protisměru a ve dvou zúžených pruzích je vedená k přejezdu středního dělícího pásu, přes který je převedena zpět a pokračuje bez omezení.

Řidiči by neměli zapomínat, že mají být v těchto místech velmi opatrní a dodržovat stanovenou rychlost. „Nejvyšší dovolená rychlost 
v místě uzavírky je omezená na 60 kilometrů za hodinu," doplnil Jan Studecký. Řidiči mohou využít vyznačenou objízdnou trasu. Na dobu od 3. srpna do 31. října se stavební práce přesunou na protější stranu mostu a uzavírka se bude týkat směru Praha-Plzeň.

Uzavírky na D5

Od 4. května do 3. srpna:
– uzavřený EXIT 28 u Bavoryně ve směru Plzeň-Praha

Od 3. srpna do 31. října:
– uzavřený EXIT 28 u Bavoryně ve směru Praha-Plzeň