„Přirozeně se zpomalí provoz, sníží se počet dopravních značek a v rozpočtu se tak ušetří statisíce potřebné na údržbu dopravního značení. V neposlední řadě se podle předkladatelů návrhu zefektivní úklid chodníků, neboť zametací stroje nebudou omezovány značkami," uvádí mluvčí radnice Pavla Švédová, a cituje tak rozhodnutí členů Komise dopravy.

V současnosti se s předností zprava můžete setkat například v lokalitě Na Veselou nebo v Kollárově ulici. „Splnila svůj účel a řidiči si zvykli. Na Zavadilce toto pravidlo platí s výjimkou Husovy ulice odjakživa," uvádí zástupci města.

S tímto tvrzením ale někteří obyvatelé nesouhlasí. „Ulice Na Veselou problematická je a problematickou, jak se zdá, zůstane. Sice zmizely značky a řidiči jedoucí směrem od golfu by měli dávat přednost, ale neděje se tak. Ať se tam postaví městská policie a nebo vedení města. Mohou se přesvědčit na vlastní oči," tvrdí obyvatelé ulice Na Veselou.

Město Beroun ale pravidlo přednosti zprava považuje za dobré řešení zpomalení dopravy ve městě a hodlá ho uplatnit i v dalších lokalitách. Jde o severní část města ohraničenou ulicemi Košťálkova, Třída Míru, Jungmannova, Za Městskou horou, Okružní a Talichova. „Průtah městem po trase Košťálkova, Jungmannova a Okružní však bude nadále značen jako hlavní," doplnil Jerling. Postupně přijdou na řadu další oblasti na Závodí.