K havárii přípojky objektu v sousedství Městského kina Beroun na třídě Politických vězňů došlo v pátek a oprava si vyžádala úplné uzavření komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Pod Kaplankou po výjezd z Medicentra.

Řidiče tak v tomto úseku čeká objížďka. Doprava je vedena přes ulici Okružní. Medicentrum je dopravně přístupné z opačného směru z Plzeňské ulice. Na opravu kanalizace je plánováno celkem devět dnů. Pracovníci realizační firmy však předpokládají, že práce dokončí dříve.