Staví se z prostředků Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a s nemalým příspěvkem obce.

Výstavba kanalizace zahrnuje 291 domovních přípojek, 10 kilometrů kanalizačních trubek a možnost připojení 1300 obyvatel Nového Jáchymova.

Dotace, kterou obec na výstavbu kanalizace získala, je podmíněna závazkem připojit minimálně 766 obyvatel a provozovat čistírnu po dobu 10-ti let od kolaudace. ČOV musí být dokončena do 30. září 2015. K tomuto datu musí mít obec připraveny domovní přípojky a podle postupu výstavby je postupně napojovat tak, aby mohly začít likvidovat splaškové vody.