O finanční podporu si mohou zažádat všichni, kteří jsou aktivní v oblastech školství, kultury a církve, sportu nebo zájmové činností děti a dospělých. Na tom se v porovnání s předchozími lety nic nezměnilo. Naopak termín podání žádostí se výrazně změnil. Právě tomu by žadatelé měli věnovat velkou pozornost. Zatímco v minulosti stačilo podat žádost do konce března aktuálního roku, pro rok 2017 jde o datum 15. únor. Právě to je poslední možný termín požádat město Hořovice o finanční podporu na činnost.

Z jakého důvodu se zástupci města pro to rozhodli? „Příspěvek chceme organizacím poskytnout co nejdříve. Proto bychom rádi dotace schválili na zastupitelstvu už v březnu, aby organizace nemusely na finanční prostředky čekat až do června,“ prohlásil starosta Hořovic Jiří Peřina. „Pokud bychom žádosti přijímali do 31. března, tak teprve v červnu se dostane na zastupitelstvo materiál pro schválení. Přidělení dotací jednotlivým organizacím by se mohlo uskutečnit v letních měsících, a to je podle nás pozdě,“ prohlásil starosta Jiří Peřina a upřesnil částku, která se v příštím roce mezi organizace rozdělí, jde o dva miliony tři sta tisíc korun.

Kromě toho, že si musí organizace s podáním žádostí pospíšit, platí také to, že žádost o dotaci může předložit ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré náklady a příjmy související s projektem musí být zachyceny v účetnictví.

Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje dle zásad o poskytování dotací, podrobnosti najdou zájemci na webu města. Žádosti o dotaci města Hořovice budou předloženy na formulářích, které jsou uveřejněny na webových stránkách města, případně je možno si je vyzvednout na odboru finančním a školství MěÚ Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového řízení je předložení žádosti do 15. února 2017, včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.