Zatímco novou fasádu radnice hradí město, a to ve výši 239 tisíc korun, na nový školní pavilon Žebráčtí získali dotaci čtyři a půl milionu korun.

Zmíněnými akcemi stavební ruch v Žebráku rozhodně neutichá. Městu byly přidělené další dotační prostředky, které podpoří například opravu hasičské zbrojnice. „Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme na tuto akci získali 271 tisíc a od ministerstva vnitra dalších 500 tisíc korun,“ zmínil starosta města Žebrák Daniel Havlík. A jaké konkrétní úpravy hasičskou zbrojnici čekají? „Chtěli bychom zajistit výměnu střešní krytiny. Kromě toho hodláme vyměnit původní vrata za moderní roletová 
s elektrickým pohonem,“ doplnil starosta Daniel Havlík s tím, že posledně zmíněná úprava přinese úsporu elektrické energie, nová vrata sníží náklady na topení.

S vytápěním souvisí i další dotace, která míří do Žebráku. Konkrétně do místního domu s pečovatelskou službou, který obdržel 180 tisíc korun na výměnu kotlů a topné soustavy.

Původní kotle jsou zastaralé, přibližně pětadvacet let staré. „Chceme je vyměnit za úspornější. Tato úprava by se měla projevit snížením nákladů na provoz budovy domu s pečovatelskou službou,“ zavírají zástupci města Žebrák.