Seminář pro starosty okolních měst a obcí na téma možnosti čerpání dotací z operačních programů Evropské unie se uskutečnil ve středu 3. října na Městském úřadu v Berouně. Šanci získat nové informace využily necelé tři desítky zástupců měst a obcí.

„Rozpočet naší obce vystačí pouze na zajištění komunálních služeb. Rádi bychom obnovili některé kulturní památky,“ potvrdila potřebu dotací Martina Barchánková, místostarostka obce Mořinka.

„Zachování stávajícího počtu dětí v liteňské mateřské školce vyžaduje přestavbu budovy. K tomu bychom právě chtěli využít dotací z Evropské unie,“ sdělil starosta městysu Liteň Karel Kliment a dodal, že při získávání dotací je obec Liteň ve stálém kontaktu se zástupci Města Beroun.