Přes tři miliony korun na sport

Beroun má ve svém rozpočtu na podporu protidrogové politiky a prevenci HIV vyčleněno 48 tisíc korun. Podle tiskové mluvčí berounské radnice Jitky Soukupové je však tato částka mnohem větší. „V rozpočtu se touto položkou myslí především školní projekty, ale město samozřejmě přispívá například také na mládežnický sport, který rozhodně do protidrogové politiky patří. Letos na něj přispělo částkou 3,5 milionů korun,“ sdělila tisková mluvčí městského úřadu Jitka Soukupová.

Experimenty s alkoholem

Loni bylo v přestupkovém řízení projednáno 12 případů podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
V pěti případech byla uložena pokuta. Počet dětí experimentujících s alkoholem či jinou drogou je však pravděpodobně několikanásobně vyšší než počet řešených případů. „Určitě není v pořádku, když tolik nezletilých lidí konzumuje vysoké dávky alkoholu. Je ale především úlohou rodiny na své děti v tomto směru působit,“ řekla Jitka Soukupová.

Chceme se dohodnout

V oblasti primární prevence v Berouně město spolupracuje s Jiřím Sixtou, okresním metodikem prevence, který dlouhodobě realizuje vzdělávací akce pro základní a střední školy v Berouně. „Několik let realizuji projekt s názvem Chceme se dohodnout, který je určen jak základním, tak středním školám. Projekt se skládá z několika modulů, které jsou zaměřeny na prevenci kouření, kriminality, šikany, násilí, závislostí či řešení konfliktů. Žáci se celkem zapojují a projekt má pozitivní ohlas ať už od učitelů nebo od rodičů,“ uvedl Jiří Sixta. Podle něj je
v současné době největším problémem alkohol, cigarety a marihuana. „S těmito drogami mají děti a mládež nejvíce zkušeností. Momentálně se na školy dostává další z dotazníků, jehož výsledky by měly být známy v září. Většinou z nich ale vyjde, že do tvrdých drog se děti nepouští. S pervitinem či heroinem má nějakou zkušenost jen velice malé procento dětí a mládeže,“ řekl Sixta.

Akce pro školy Hrou proti AIDS

Beroun každý rok také pořádá akci pro žáky 9. tříd Hrou proti AIDS, kterou zdarma realizuje Krajská hygienická stanice a Dům dětí a mládeže
Příbram. Děti kromě důležitých informací obdrží i materiály se zaměřením na prevenci AIDS, alkoholu a drog.