Akci zahájila ředitelka školy Dagmar Kolářova společně se zástupci radnice a Městské knihovny Beroun. Nejdříve probíhalo pasování žáků prvních ročníků na čtenáře. „Rituál ve škole patří k významným mezníkům nejmladších dětí, kdy se stávají opravdovými čtenáři. Kromě symbolického pasování na čtenáře všechny dostaly i knihu,“ uvedla k akci učitelka jedna z organizátorů akce Jana Šopejstalová.

Následovalo vystoupení pěveckého sboru složeného z učitelek školy. Mnoho rodičů potěšilo i představení mateřské školy. Žáci prvního a druhého stupně se střídali v pěveckých, tanečních, hudebních a divadelních vystoupení. Program doprovodily sportovní hry na hřišti školy, kde si mohli zájemci zahrát fotbal, házenou, basket a zastřílet ze vzduchovky na terč.

„Všichni měli jedinečnou možnost nakoupit si sladké a slané pečivo, výrobky dětí, vypěstované sazenice, které podpořily sázení stromů ve volné přírodě. Celá akce byla zakončena diskotékou, kde si mohli všichni společně zatančit,“ poznamenala učitelka s tím, že všem dětem a organizátorům patří veliké poděkování.