Z Berouna se do Vinařic lze nejlépe dostat přes Měňany, obec, jež se může pochlubit vůbec historicky prvním vítězstvím v environmentální kategorii za svůj projekt centrálního vytápění obce na biomasu. Měňaská kotelna, která tiše hučela v prostorách budovy obecního úřadu, dodává teplo do celé obce. Za tento technologický počin už v roce 2008 obec vůbec jako první v Česku získala ocenění Energy Globe Award jako nejlepší energeticky úsporný projekt.

Mezitímco kotelna hezky vyhřívala prostory místní knihovny, která se na dva dny proměnila ve volební okrsek, příjemná volební komise v sobotu v deset hodin hlásí nadpoloviční účast. „Volby probíhají bez sebemenších problému s tím, že účast je velice dobrá. V tuto chvíli už přišlo volit přes 50 procent voličů, což je mnohem lepší než v minulých letech,“ uvedl předseda volební komise Jiří Fanta.

„Letos je určitě zajímavé, že přicházejí volit i lidé, kteří v minulosti nechodili,“ dodává místopředsedkyně Jiřina Říhová.

Ve Vinařicích, jež jsou se svou stovkou obyvatel nejmenší obcí na Berounsku, se chodí volit pravděpodobně do nejhezčí volební místnosti v regionu, a sice pohádkové roubenky. Ta poskytuje prostory pro stálou expozici historických a současných fotek obce z různých událostí. Při vstupu je dobré si dát v nízkých dveřích pozor na hlavu. Hned nato velmi milá komise vítá voliče v litinovými kamny vyhřáté světnici.

V obci je registrováno celkem 85 voličů. „Dnes k jedenácté hodině odvolilo už 54 lidí, což činí 63,5 procenta lidí. Počet odevzdaných hlasů se s porovnáním z uplynulých let nijak výrazně nemění,“ upřesnila zapisovatelka Martina Knopová.