Vrácení poplatku za pobyt 
v nemocnici na šedesát korun ale vítá většina pacientů. „Nemám tak vysoký důchod, abych si mohla dovolit nějaké výhody. Můj rozpočet zatížily už jen poplatky za pobyt v nemocnici. Je velký rozdíl, jestli platím za den stovku, nebo šedesát korun," prohlásila sedmdesátiletá Eva z Berouna.

Důchodce Václav Choc také rozhodnutí ústavního soudu vítá: „Já bych na lepší sádru stejně nikdy neměl, z mého důchodu jsem rád, když vše poplatím a zbude na léky." 
„Ze sociálního pohledu je jasné, že zrušení nadstandardu je pro lidi líbivé. Ale z druhé strany žijeme v tržním hospodářství a ať chceme nebo ne,  v takovém prostředí je i zdravotnictví. Nejde přece o to, že vám žádnou sádru nedají, pokud si nedoplatíte. Ale pokud chcete něco navíc, pak mi přijde samozřejmé si připlatit," míní pětatřicetiletý Tomáš Hašek. A dodává: „Pak opět nebudou mít zdravotní pojišťovny peníze na speciální léčbu, třeba u dětí s výskytem vzácné choroby."

K úpravám ve zdravotnictví se vyjádřili i zástupci Nemocnice Hořovice. „Na základě rozhodnutí Ústavního soudu je zřejmé, že dosavadní úprava a definice takzvaných nadstandardů nebyla v českém právním řádu zakotvena v souladu s ústavními principy a tudíž dochází ke zrušení příslušné části zákona o veřejném zdravotním pojištění a související vyhlášky definující ekonomicky náročnější variantu péče," konstatoval ředitel Nemocnice Hořovice Luděk Pelikán. 
Zároveň se domnívá, že rozhodnutí Ústavního soudu je výzvou pro zákonodárce, aby se s problematikou nadstandardů vypořádal ve formě zákona, jak rozhodnutí předvídá.  „Do té doby se budeme řídit platnou legislativou," upřesnil ředitel Luděk Pelikán.

Nemocnice Hořovice neočekává výraznější dopady kvůli tomuto rozhodnutí. Příjmy 
z nadstandardů a poplatků tvoří jen zlomek jejího rozpočtu. „Nemocnice Hořovice je připravena nadále poskytovat svým pacientům nadstandardní péči a zázemí bez nutné spoluúčasti pacientů. Vysoké procento spokojenosti hořovických pacientů potvrzují 
i výsledky nedávného průzkumu externí společnosti, podle nichž 78 procent pacientů Nemocnice Hořovice je velmi spokojeno s poskytovanou zdravotní péčí, 21 procent spíše spokojeno a pouze 1 procento spíše nespokojeno," uzavřel Luděk Pelikán.