„Od kraje dostáváme 30 tisíc měsíčně hlavně na provoz budovy. Nemusíme sice platit nájem, protože budova patří kraji, ale zdaleka to nestačí, protože celkové náklady na její chod jsou přes 93 tisíc korun. Zahrnují výdaje na energie a vodu, internetové připojení, telefony, ochranu budovy a krmení pro zvířátka v zoo koutku. Na ten rozdíl jsme si za normálních okolností dokázali vydělat nebo sehnat peníze sami,“ vysvětluje ředitelka DDM Petra Zavadilová.

Peníze na mzdy zaměstnanců pak přicházejí od ministerstva školství. Na chod DDM přispívaly platby za kroužky, které stojí na šest měsíců 600 až 1250 korun, výtěžky z pořádaných akcí a různé granty.

Kroužky sice pokračují on-line, zájem je ale slabý. „Za loňské jaro jsme už nějaké školné vrátili a na začátku března jsme začali vracet školné i za podzim. Vraceli jsme už přes půl milionu,“ říká Zavadilová.

DDM tak loni skončil ve ztrátě 668 tisíc korun. A rezervy nemá, neboť od začátku investuje do zvelebování prostor, oprav budovy a vybavení učeben. Ekonomicky se tak nachází ve složité situaci. „Problém je v tom, že pro domy dětí a mládeže ani jiná školská zařízení neexistuje žádný kompenzační covid program, takže jsme oslovili našeho zřizovatele, aby se nad námi ustrnul,“ připomíná ředitelka, že DDM na začátku měsíce požádal kraj o finanční injekci.

Mezitím proběhlo dohadovací řízení se závěrem, že kraj navýší rozpočet o jednorázovou částku 500 tisíc korun, která pomůže dluh snížit. „Za pomoc jsme velmi rádi, ale tohle nic nevyřeší v dlouhodobém horizontu, kdy stále hospodaříme ve ztrátě, protože nám samozřejmě zase začínají chybět peníze za letošní rok,“ vysvětluje Zavadilová.