„Rada města souhlasí se vznikem dvou pracovních míst, která obsadí nejlépe muž a žena z úřadu práce. Jedná se o „společensky účelná pracovní místa – 
vyhrazená". Smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců," uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

V případě, že se asistent prevence osvědčí, bude smlouva prodloužena o dalších šest měsíců.

Vybavení asistentů nebude podle vyjádření berounské radnice zatěžovat rozpočet města, protože pracovníci budou vybaveni pouze reflexní vestou s nápisem asistent prevence kriminality, telefonem a fotoaparátem. „Navíc se v současné době využívá dotačního programu systému úřadu práce, který může přispívat částkou 15 tisíc korun měsíčně, pokud jsou místa obsazena z řad nezaměstnaných osob," dodal Ivan Kůs.

Hlavní náplní pracovníka je působit v ulicích města preventivně, dohlížet na veřejný pořádek a dodržování pravidel občanského soužití. To znamená, že bude například komunikovat s občany, asistovat na přechodech během přecházení školáků nebo informovat městkou policii o problémech z terénu.

Asistent si navíc bude všímat situací, které by mohly ohrozit zdraví občanů: propadlé kanály, odhozené injekční stříkačky a podobně.
Praxe v Berouně není ojedinělá. Už v roce 2010 působilo 38 asistentů v deseti městech po celé zemi.