Z pohledu nákladnosti řešení a dosažitelných přínosů je podle něj nejefektivnější uvažovaná varianta se dvěma kratšími tunely v úseku Praha-Radotín - Řevnice. V takovém případě by vlaky mezi Prahou a Berounem částečně využívaly trať ve dnešní stopě. Nicméně ani tato varianta nedosahuje požadované výše ekonomické efektivity.

Výsledky se nelíbí nákladním železničním dopravcům, podle kterých autoři studie podceňují vliv nákladní dopravy a její budoucí rozvoj. Studie počítá se 60 nákladními vlaky denně.

„Každý přidaný nákladní vlak udělá ekonomicky zázraky, ale obhájit ho je velmi náročné,“ říká Čech. Poukazuje především na to, že studii musí schválit eurounijní iniciativa JASPERS. Ta úsek vnímá jako výjezd z Prahy na třetím koridoru, který se dosud stavěl převážně za evropské peníze.

Úsek Praha - Beroun se řeší dlouhá léta, neboť trať vinoucí se kolem Berounky dávno kapacitně nevyhovuje potřebám příměstské a dálkové dopravy. Nákladní dopravci zase v jejím zkapacitnění vidí šanci na vznik alternativního směru do Německa.

Na německé straně došlo nedávno k posunu, když tamní ministerstvo dopravy dalo zelenou elektrizaci trati přes Furth im Wald. Problém zůstává ale v tom, že Němci stále nepočítají se zdvojkolejněním hlavního tahu z Bavorska do Čech.