„O přijetí syna Jakuba jsme žádali v šesti školkách. Odmítli nás i v Žebráku, kam spádově patříme," konstatovala maminka Marika Hnízdilová s tím, že místo pro synka našla nakonec ve dvacet kilometrů vzdáleném Berouně. Docházelo ale i k takovým případům, kdy maminka každé ráno před odjezdem do zaměstnání vezla prvňáčka do nejbližšího města, předškoláka do mateřské školy v jiném městě a nejmladší dceru kamsi k babičce, protože nebyla přijata do žádné školky.

Zástupci Březové označili situaci jako neúnosnou a rozhodli se ji změnit. Bylo pro ně nepřijatelné, až nedůstojné, aby děti ve věku čtyři a půl roku nebyly přijaté do žádné mateřské školy. Jenže na rekonstrukci zchátralé budovy bývalé mateřské školy neměla obec peníze. V roce 2009 začal běh na dlouhé trati, na jejímž konci nakonec pomohla dotace kraje. „V loňském roce jsme uzavřeli smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje, a to z Fondu rozvoje obcí a měst v maximální výši tři a půl milionu korun," konstatovala starostka Březové Martina Nedvědová.

Jak dále uvedla, z těchto finančních prostředků bude zajištěna první etapa renovace budovy z roku 1882, ve které byla nejprve základní škola. Březovští počítají s tím, že letos v září nastoupí do školky pětadvacet dětí.

První etapa zajistí nezbytně nutné práce, které umožní otevřít jednu třídu s odpovídajícím sociálním zázemím včetně výdejny jídel. Druhá etapa závisí opět na získání dotační podpory. Březovští 
o ni chtějí požádat co nejdříve.