Jak uvedlo vedení Berouna, dvě třídy se podařilo připravit v rekordně krátkém čase. „Samotná myšlenka na rozšíření kapacity MŠ Drašarova je již delší dobu na stole a hlavní impulz dal bývalý starosta města Ivan Kůs a při jednání s firmou Crestyl byla dohodnuta realizace této stavby,“ uvedli představitelé města.

Město přemístilo dosavadní denní centrum pro lidi bez přístřeší do jiných prostor, stavební firma tak místnosti rekonstruovala, hotovo bylo během půl roku. V současné době ještě zbývá dodělat nové hřiště s umělým povrchem u původní části této školy. Tyto práce odstartují příští rok.

Město si pochvaluje i finanční stránku věci. „První polovinu nákladů hradil developer a druhou část pokryla dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ upřesnil berounský místostarosta Michal Mišina.