V letošním roce školy vybíralo 230 firem, což bylo dvakrát více oproti loňskému 1. ročníku. V rámci slavnostního večera výročního setkání Klubu zaměstnavatelů, které se uskutečnilo 11. listopadu 2015 v Praze v Mramorovém sále České spořitelny, byly kromě jiných ocenění předány právě i ceny 2. ročníku soutěže Škola doporučená zaměstnavateli středním školám ze Středočeského kraje. Dominují školy s technickým zaměřením. První místo obsadila ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské, druhé místo SOŠ a SOU Hořovice a třetí místo – výjimka potvrzující pravidlo – OA, SPgŠ a JŠ Beroun. Když si uvědomíme, že ve Středočeském kraji je přes 120 středních škol, tak je toto umístění pro školy z našeho regionu obrovským úspěchem.

Z druhé příčky se tedy raduje Hořovická střední odborná škola, která tak patří k nejlépe hodnoceným školám ve Středočeském kraji.

„Uznání je výsledkem dlouhodobé práce školy zaměřující se na rozvíjení vztahů přímo se zaměstnavateli, na budování stipendijních programů a zajištění budoucí zaměstnanosti všech svých absolventů," konstatoval ředitel školy Vladimír Kebert.

Ředitel školy dodává, že v podmínkách veřejnoprávní školy bylo dosaženo maxima. Před hořovickou školou se umístila už jen soukromá škola s úplně jiným zázemím a možnostmi.

Na webu Klubu zaměstnavatelů se uvádí, že druhý ročník soutěže Škola doporučená zaměstnavateli opět ukázal trend, kterým se ubírá zájem firem o absolventy. Jednoznačně dominují školy s technickým zaměřením, především na oblast strojírenství, ale také elektrotechniku a obory spojené s informačními technologiemi.

„Právě tento technický vzdělávací proud, doplněný o přírodovědné a ekonomické obory, podporuje i hořovická Střední odborná škola a SOU. Škole jde o to, aby její žáci v maximální míře byli již během studia spjati s praxí a měli možnost se rozhodnout, jakým směrem se budou po ukončení studia na škole ubírat," dodal ředitel školy Vladimír Kebert.

Další oceněnou školou v berounském regionu je OA, SPgŠ a JŠ Beroun. „Hodnotný titul je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí," uvádí pedagožka Hana Fechtnerová.

Kdo zná nejlépe kvalitu škol? Zaměstnavatelé. „Většina z nich disponuje velmi podrobnou znalostí kvality výuky také zásluhou osobního kontaktu s vybranými středními i vysokými školami. Dokáží tak velmi spolehlivě a jednoduše určit rozdíly v odborné i jazykové úrovni přípravy pro praxi v poměrně nepřehledné džungli státních i soukromých zařízení ucházejících se o studenty," dodává Hana Fechtnerová.