Lze očekávat, že příležitost k debatě si nenechají ujít například někteří z obyvatel nedalekého Zaječova – přinejmenším ti z nich, kteří se staví odmítavě k záměru kraje vybudovat v sousedství obce preventivně-výcvikové centrum pro nácvik řešení mimořádných situací po vzoru karlovarského Světa záchranářů.

Nejspíš by mohla přijít řeč také na budoucí vizi zdravotní péče – a to včetně zajištění dostatku praktických lékařů, zubařů či pohotovostních služeb.

A byť to přímo nepatří k resortům ani jednoho z obou radních, hovor by se mohl stočit třeba i na představy, jak si představitelé kraje představují další rozvoj oblasti Brd, podporu turistického ruchu i mezikrajské spolupráce, stejně jako zlepšení dopravní obslužnosti odlehlejších regionů.