Vážné narušení statiky objektu berounského komunitního centra si žádá rychlou evakuaci osob. Tak zněl scénář taktického cvičení, které se uskutečnilo včera v dopoledních hodinách za přítomnosti Zdravotnické záchranné služby, Městské policie Beroun, dobrovolných hasičů ze Zdic, Chyňavy, Trubína a Králova Dvora i psychologa HZS ČR z Plzeňského kraje. Ti všichni pomáhali evakuovat osm poskytovatelů sociálních služeb.
„Na myšlenku vyzkoušet si nanečisto evakuaci této městské budovy nás přivedla ředitelka Integračního centra Klubíčko Alena Pecková. Pro zpracování krizového plánu denního a týdenního stacionáře potřebovala totiž získat informace a praktické zkušenosti pro případ, že by nastala nějaká mimořádná událost. Požádali jsme proto o spolupráci berounské hasiče a ti evakuaci komunitního centra zařadili jako téma svého taktického cvičení,“ uvedl berounský starosta Jiří Besser.
Cvičná evakuace, která byla pečlivě naplánovaná, proběhla bez komplikací. Podle velitele zásahu Romana Kodeta byla největší pozornost upřena na horní patro, kde se nacházeli právě klienti Integračního centra Klubíčko, z nichž někteří jsou na vozíčku. Ti byli přepraveni výtahem do přízemí. „Nejprve bylo provedeno odpojení elektřiny, plynu a vody. Následně byla zahájena evakuace, a to přesně v 9.34 hodin. Celkem bylo z budovy evakuováno 77 osob,“ sdělil Roman Kodet. Evakuace byla ukončena v 9.48 hodin. Po ní ještě musely být prověřeny všechny místnosti v budově.
Jako evakuační středisko bylo využito přízemí Základní školy na Wagnerově náměstí, kam hasiči přepravili lehátka, deky a polštáře z pohotovostní zásoby města. Evakuované osoby měli na přepravu k dispozici pět mikrobusů, které však vzhledem k blízkosti evakuačního střediska téměř nikdo nevyužil.
Velitel cvičení Tomáš Hradil hodnotil cvičnou evakuaci pozitivně. „Jedním z cílů bylo vytipovat evakuační středisko a prověřit, zda bude vhodné. To se podařilo a my zjistili, že budova základní školy by mohla být použita nejen pro evakuaci komunitního centra, ale i přilehlých budov,“ řekl Tomáš Hradil, podle kterého se akce obešla bez větších problémů. „Každé cvičení má své nedostatky, na které se však přijde většinou až při zpracovávání informací. Báli jsme se například prudkého zhoršení zdravotního stavu některých klientů Klubíčka, kteří celou akci nakonec zvládli bez problémů,“ dodal Hradil. Jeho slova potvrdila i koordinátorka služeb v Integračním centru Klubíčko Lenka Fuxová. „Klienti to nesli vesměs dobře. Většina to brala jako zpestření a menší problém měla jen jedna klientka, která se bojí uniforem. Ta to ale nakonec také zvládla,“ shrnula Fuxová.