Farní charita Beroun projevila zájem o objekty u liteňského hřbitova. Vytvořila by zde své odloučené pracoviště a ubytovala několik klientů z azylového domu.

Podle návrhu farní charity by zde tito klienti prováděli opravy celého objektu a po domluvě s městysem by pomáhalis pracemipro Liteň.