Několik zdařile graficky vypravených panelů, které jsou dílem Markéty Petříčkové, představuje zásadní body práce Farní charity. Patří sem péče o děti a rodinu, služby pro seniory a také pomoc lidem bez domova. Výstavu zahájil ředitel Farní charity Petr Horák a Jan Frank.

Zajímavostí je, že tradice charitativní činnosti započala v Berouně již v meziválečném období, a to od roku 1935 až do padesátých let, kdy komunistický režim zbavil charitu v Československu jejich zdravotních a sociálních zařízení a podřídil státnímu dozoru.

Místostarosta Berouna Dušan Tomčo přislíbil navázání další dobré spolupráce města s charitou a řediteli farní charity předal pamětní list města. Součástí vernisáže byla také mše, kterou celebroval biskup Václav Malý. Výstavu si může veřejnost prohlédnout až do 9. prosince.