Tři měsíce novou fasádu rodinného domu v Cerhovicích znečišťuje voda z kaluže, která se vytváří v propadlé části silnice před domkem. „Z důchodu jsem si našetřil peníze na novou fasádu. Ta se nyní za deště ničí kvůli špatně odvedené práci silničářů,“ stěžuje si dvaasedmdesátiletý důchodce Jaroslav Mudra.

Důchodce se obává zimní údržby silnic

Voda, která teče od školy, se zastaví několik metrů před kanálem. „Vytvoří se velké jezero, ze kterého auta vodu vystřikují na rodinné domy
u silnice. Z kaluže stříká voda až nad úroveň oken mého stavení,“ dodává Jaroslav Mudra, který se obává hlavně zimního počasí, kdy se smíchá posyp silnic s vodou. „Právě v těchto dnech začíná na silnicích zimní údržba. Znečištěná voda z kaluže špiní omítku domu ještě víc, než předtím,“ potvrzuje dcera důchodce Ivana Motlová.

Vodu ze silnice původně odváděla stružka

Podle Jaroslava Mudry úsek před jeho domem správa a údržba silnic nevhodně opravila před dvěma měsíci. „Místo aby vodu nahnali k obrubníku, teče zpět od katru a hromadí se před mým domem. Voda odtéká, až když dosáhne určité hladiny,“ popisuje důchodce a dodává, že dříve byl v místě žlab, který sice vodu zčásti odváděl, ale hromadila se v něm nečistota, kterou musel vždy po dešti sám čistit. „Doporučil bych propadlé místo zarovnat,“ navrhuje Mudra s tím, že žlab u silnice také nebyl dobrým řešením. S žádostí o vyřešení situace oslovil Jaroslav Mudra i zástupce obce. „Komunikace je na rovném úseku. Je těžké vyspádovat silnici, která je padesát let stará,“ řekl starosta Cerhovic Petr Frei, který si není jist, jestli se nedávná úprava silnice opravdu povedla.

Správa silnic navrhuje provizorní řešení

Pracovníky Správy a údržby silnic Kladno oslovil Deník minulý týden. Tvrdili, že o ničem informováni nebyli.

„O problému slyšíme poprvé. Příští týden se dohodneme na řešení,“ konstatoval vedoucí provozu Správy a údržby silnic Kladno Zdeněk Malec.
O týden později správa silnic informuje o výsledku. „Do poloviny příštího měsíce bude podél obrubníku prohlouben provizorní odvodňovací žlábek, který povede vodu do kanalizační vpusti,“ konstatuje Zdeněk Malec. „Pokles vozovky, který pravděpodobně vznikl při pokládce inženýrských sítí, je však po celé délce ulice,“ uvedl Zdeněk Malec a dodává, že další opravy se plánují na jarní měsíce příštího roku. „Při jarních úpravách bude vozovka odfrézována a položena živičná vrstva,“ sdělil vedoucí provozu správy silnic.