Region má šanci získat finanční prostředky na opravu kulturních památek. „Ministerstvo kultury nás zařadilo do unikátního projektu, který je zajímavý nejen pro Hořovice, ale i pro jeho celý správní obvod,“ uvedl starosta Hořovic Luboš Čížek. „Splnili jsme první úkol. Rada města Hořovic před několika dny schválila připojení regionu k projektu. Informace o tom bude odeslána na ministerstvo kultury,“ upřesňuje Čížek.

Projekty připraví zúčastněné obce

Pro Hořovicko vyčlenilo ministerstvo kultury více jak půl milionu korun. Podklady k dotaci bude shromažďovat Městský úřad Hořovice. Ten na základě žádostí obcí a majitelů památek rozhodne, na jaké projekty a kolik finančních prostředků přidělí. „Zájemci o zařazení budou muset zpracovat projekt,“ doplňuje starosta Hořovic. Podle něj ministerstvo správně předpokládá, že pověřené obce znají stav kulturních památek ve svém regionu podstatně lépe, a rozhodování o přidělení dotací bude rychlejší a jednodušší.

Obce zajímají podmínky dotace

Jak vítají nabídku obce? „Finanční prostředky bychom určitě přijali. Použili bychom je na úpravu vnitřních prostor kapličky v Lážovicích nebo Nových Dvorech,“ uvedl starosta Lážovic Jiří Budil, podle kterého obec využívá na obnovu místních památek i ostatních dotací. „V obci se nachází zvonička. Abychom se k projektu připojili, museli bychom znát všechny podmínky projektu,“ sdělil komárovský starosta Antonín Merhaut.
O výši dotace rozhodne účast

Výše finančních prostředků, které může region získat, se může změnit podle počtu žadatelů. „Ministerstvo přidělilo Hořovicku 590 tisíc korun.
V případě, že by se do projektu nepřihlásily všechny zařazené regiony, výše dotace by mohla být ještě upravena. Naopak při malému zájmu obcí by mohl být program i zrušen. Nebudeme prozatím slibovat peníze, dokud nejsou finanční prostředky jisté,“ konstatoval Luboš Čížek.

Dotace ministerstva kultury by mohla pomoci například při opravě kapliček nebo božích muk. „V Hořovicích by do projektu mohla být zařazena nejen kašna, ale také pozdně gotický sloup, který stojí na autobusovém nádraží, nebo hrobka,“ doplnil starosta Hořovic.