Prvňáčci dostali první vysvědčení od učitelky Jaroslavy Shönové, která se s dětmi loučila se slzami v očích. Všichni od ní dostali pochvalu. Mnozí si totiž odnesli samé jedničky.

V deváté třídě už tolik premiantů nebylo. Všichni ale prospěli a po prázdninách se vydají na novou životní dráhu na středních školách. Učitelka Jana Procházková jim k tomu popřála mnoho štěstí.

Jana Kolomazníková