Most TGM, který je součástí frekventované silnice číslo 605, je téměř v havarijním stavu. Jeho opravy si vyžádají velké stavební zásahy, kvůli kterým bude muset být zcela uzavřen. Majitelem mostu je Středočeský kraj a rekonstrukci se má provést Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).

„Technický stav je zařazen do skupiny VI, tedy velmi špatný. Vykazuje značné poruchy, jsou zřejmé stopy zatékání, opadávání sanací, koroze výztuže, pokročilá koroze ložisek, kotev předpětí v důsledku intenzivního zatékání, zatékání na čela nosníků. Současná únosnost most je tedy snížena zhruba na polovinu původní,“ sdělila mluvčí KSÚS Petra Kučerová s tím, že předpokládané období provedení prací je rok 2024.

Aby ale doprava ve městě nezažila kolaps, musí se vyřešit, kam se v průběhu rekonstrukce odkloní doprava. Původně to mělo být na provizorní most, který by vyrostl vedle stávajícího železničního mostu a stál by zhruba 30 milionů korun. Jenže město Beroun má pro stejnou lokalitu již hotovou projektovou dokumentaci na jižní obchvat města, která zde počítá s trvalým přemostěním. V budoucnu by tudy měla projíždět především těžká doprava, aby se vyhnula přetížené Plzeňské ulici.

Vedení kraje zatím neví, zda se do projektu zapojí

Otázkou tedy je, zda Středočeský kraj bude financovat most dočasný, nebo nějak pomůže Berounu se stavbou nového stálého mostu. Podle krajského mluvčího Davida Šímy ještě není rozhodnuto. „Stavba budoucího trvalého mostu přes Berounku se aktuálně nachází ve fázi studie proveditelnosti. Na základě studie bude Středočeský kraj vyhodnocovat jak ekonomické aspekty projektu, tak výhodnost jednotlivých řešení. Aktuálně tak není možné predikovat konkrétní závěry,” sdělil Šíma.

Stavba zamýšleného mostu jižního obchvatu by podle berounské radnice měla vyjít zhruba na 200 milionů korun. Beroun by tedy spolufinancování od Středočeského kraje uvítal. Navíc tento krok vidí radnice jako nejlogičtější. „Jednání ohledně nového mostu jsou na dobré cestě a všichni námi oslovení chápou nutnost jeho vybudování. Věřím, že k zásadnímu posunu v otázce jeho výstavby dojde do dvou měsíců,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.

Nový most jižního obchvatu by navíc mohl posléze být využit pro potřeby stavby železničního tunelu Praha – Beroun a navazujícího železničního koridoru. I v tomto případě by zde museli postavit most provizorní, který by mohl vyjít až na 50 milionů korun. Hradit by je měla Správa železnic.

Ať už bude rozhodnutí jakékoli, chátrající most TGM rozsáhlou opravou projde. Podle informací od KSÚS bude na něm provedena kompletní výměna vrchní části a měly by zůstat jen pilíře. „To se rozhodne na základě výsledků podrobné diagnostiky,“ podotkla Kučerová s tím, že se zajistí také řádné odvodnění a udělá se oprava povrchu komunikace. „Budou provedeny přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude opravena i na předpolích mostu,“ doplnila mluvčí.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.