„Cílem je zvýšení místní druhové rozmanitosti, a to jednak tím, že paseme, ručně kosíme a zároveň děláme výřezy částí náletů. Je to z důvodu, abychom dosáhli takzvaného bezlesí, což je druh kulturní krajiny, která z české přírody rychle mizí. Ta je nicméně důležitá pro biodiverzitu,“ vysvětlil předseda spolku Václav Kovář.

Spolek se touto cestou snaží o ochranu různých druhů rostlin, živočichů a hlavně motýlů. Vyřezané nálety se štěpkovaly a výsledný dřevní materiál se použije na mulčování stromů a záhonů například v parku Na Paloučku, který spolek postupně zvelebuje.

Na pomoc přišli také tři lidé z Ukrajiny, kteří v Berouně našli úkryt před válkou – Konstantin z Kyjeva, Bogdan z Charkova a Jula, která s dcerou přijela z Černigovu. Ti se rozhodli pomáhat na základě kontaktů, které navázali s některými členy spolku.

„Na nějaké hodiny v týdnu jsme jim k možnosti setkávání dali naší klubovnu vedle parku Na Paloučku a zároveň se je snažíme zapojit do nějakých brigád, ve kterých nám můžou pomoct. Za to jim budeme moct i zaplatit, aby si něco vydělali,“ uvedl Kovář.

Bogdan je v Česku už čtvrtým týdnem. Nyní kromě brigád s Berounskou zelení také navštěvuje hodiny češtiny v městské knihovně. „Dostali jsme se sem přes Slovensko, přijeli jsme až do centra pro Ukrajince v Příbrami. Poté nám berounský hasiči pomohli sehnat místo v ubytovně Lokomotivy Beroun, za což moc děkujeme,“ řekl Bogdan.