Historicky berounská umělecká škola pobočku ve Zdicích provozovala už od roku 1975. V roce 1996 ji převzala soukromá základní umělecká škola Zory Tauberové v Králově Dvoře. Výuka umění ve Zdicích byla ukončena v roce 2016.

Elektrokola v Berouně.
Sdílená kola na Berounsku slaví čtvrt milionů výpůjček. Síť se bude rozšiřovat

„Od tohoto roku jsme tedy usilovali o znovuotevření pobočky. Vedla nás k tomu samozřejmě naše historie, kdy právě pobočka ve Zdicích existovala od 70. let minulého století. Tehdy se vždy učilo pouze na místní základní škole. Nyní máme ten luxus, že můžeme vyučovat ve vlastních prostorách,“ říká Martina Rajtmajerová, ředitelka Základní umělecké školy Václava Talicha Beroun.

Výuka uměleckých předmětů se tak již nemusí střídat například s přírodopisem či matematikou. Podle ředitelky jde přitom o důležitý detail, který umožňuje žákům se do studia mnohem lépe ponořit. „Výukový režim je pro děti okamžitě zcela odlišný. Žáci získají možnost opustit takové ty běžné starosti všedního dne a mohou tak snadněji přejít do tvůrčí činnosti v mnohem přívětivějším prostředí,“ vysvětluje ředitelka.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Cesta k získání prostor nebyla jednoduchá a situaci napomohla souhra okolností. Původně měla pobočka vzniknout v prostorách bývalé knihovny, kdy dokonce na tento plán existoval projekt, ale vše ztroskotalo na penězích. „Což nebyla vina ani města, ani Středočeského kraje, který je náš zřizovatel. Prostě to byla moc velká částka. Město Zdice nicméně bylo vůči umění vždy velmi vstřícně nakloněné, a protože se jim podařilo získat peníze na stavbu nové budovy pro druhý stupeň základní školy, uvolnily se tím prostory právě v budově v ulici Komenského 72. Už dva roky zde sídlí soukromá základní škola Radostná a pro nás tam také zbylo místo,“ objasnila Rajtmajerová.

Rozšíření výuky

Pobočku povede zkušená pedagožka Věra Hamerníková. S příchodem nového školního roku se zde začaly vyučovat tři obory, a sice taneční, výtvarný a hudební. Konkrétně jde o dechové nástroje, klavír, elektrické klávesy, kytaru, zpěv a hudební nauku. Pro tento školní rok bude k sedmi pedagogům docházet 70 dětí. Učitelé jsou nicméně přepraveni do Zdic dojíždět, pokud by žáci měli zájem i o výuku vybraných smyčcových nástrojů.

„Máme tak možnost k okamžitému rozšíření výuky. Takže v momentě, kdy se k nám přihlásí více dětí, můžeme kapacitu navýšit až na 100 žáků. Škole bych tímto ráda popřála, ať se jí moc daří. Ať jsou u nás žáci spokojení a těším se moc na vystoupení, které ve Zdicích uspořádáme, kdy budeme moct zapojit i zdické děti,“ uzavřela ředitelka.