Možná pomůže malá nápověda. První písemné zmínky o ní pochází ze začátku 14. století. Tehdy ji vlastnil jeden zámožný pán, jehož příjmení je také v Česku známým a hojně se vyskytujícím hlodavcem. V druhé polovině 16. století byla obec na žádost jejího tehdejšího majitele povýšena na městečko a získala právo tržní.

Pro usnadnění nabízíme možnosti:

a) Lochovice
b) Liteň
c) Praskolesy
d) Nesvačily
e) Libomyšl

Zkuste si tipnout! Rozluštění kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou.