Přišla řada jeho přátel, bývalých spolupracovníků, čtenářů i manželka Zdeňka. Odhalení provázel program, který se uskutečnil v kapli sv. Liboria. Vystoupili při něm s nepilovským pásmem členové Dismanova dětského rozhlasového souboru.

„O životě a díle Františka Nepila promluvila jeho dcera Helena Mevaldová. V příjemném chládku kaple jsme vzpomínali na spisovatelea. Nezapomenutelné vzpomínky na respekt, jaký si získal při tvorbě svých pořadů Dobré a ještě hezčí jitro i dalších, přidal velmi emotivním způsobem jeho kolega v Československém rozhlasu Karel Weinlich," konstatovala starostka Nižboru Kateřina Zusková.

František Nepil se zařadil mezi vybrané osobnosti Matice české, které mají svůj informační panel. Matice je součástí sekce Národního muzea. Založil ji už v roce 1831 František Palacký a jejím hlavním cílem byla podpora české literatury a kultury. Projekt panelů je realizován ve všech krajích České republiky od září 2006 a hýskovský rodák František Nepil se tak zařadil mezi velikány české literatury typu Josefa Čapka, Vítězslava Hálka nebo Františka Hrubína.