„Schválení kandidatury Geoparku Joachima Barranda na národní geopark České republiky je pro nás významná událost. Na přípravě vyhlášení geoparku pracujeme více než čtyři roky," říká Miroslav Lupač, ředitel Agentury Koniklec.

Velkou radost z nominace má i Michal Pondělíček, šéf CHKO Český kras a zároveň vedoucí celého projektu: „To výjimečné, co Geopark Joachima Barranda má, je ohromující množství geologických, paleontologických a historických lokalit: Od Karlštejna, Koněprus, Zlatého koně až po lomy Malá a Velká Amerika a řadu známých i bezejmenných jeskyní, odkryvů a nalezišť. Chceme přiblížit zajímavou vápencovou krajinu lidem."

Miroslav Lupač dodal, že veřejnost se v geoparku dostane na místa, kde vznikala sama věda o zkamenělinách – paleontologie, a která jsou mimořádně významná pro zkoumání historického vývoje Země. „Oblast je velmi bohatá na zkameněliny mělkých teplých moří, trilobity, lilijice, hlavonožce a různé škeble," dodal Miroslav Lupač.

Geopark Joachima Barranda se rozprostírá mezi pražským Smíchovem, Radotínem, oblastí dolní Berounky, Karlštejnem a Berounem až k městu Zdice. Geopark není chráněné území. Je to oblast, která nabízí díky svému geologickému, historickému a přírodnímu dědictví víc než jen běžné turistické zážitky.