Obyvatelé Králova Dvora už několik let bojují za lepší životní prostředí s vedením místní slévárny francouzské firmy Saint Gobain.

Z podniku, který provozuje výrobu v těsné blízkosti králodvorského náměstí a na hranici obytné zástavby rodinných domů, už dlouhou dobu uniká štiplavý a nesnesitelný zápach. V říjnu loňského roku už lidem došla trpělivost a poslali stížnost přímo na Českou inspekci životního prostředí. „Ta nám ale odpověděla, že nezjistila, že by byl zápach v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně ovzduší. Bude ale prý inspekce provádět i nadále,“ informoval za Občanské sdružení Králova Dvora Josef Rozhoň.

Obyvatelé zmíněné lokality se ale bojí o své zdraví. Mají strach hlavně zrakoviny. Při únicích je totiž bolí hlava a slzí oči. Podle Pavla Číefa tato situace trvá už více než dva roky. Z tohoto důvodu sepsalo místní občanské sdružení v uplynulém týdnu další stížnost, kterou zaslalo přímo vedení Saint Gobainu. Tentokrát ale neupozorňují pouze na cyklický únik páchnoucích látek, ale i na hluk z ventilátorů umístěných na severním okraji výrobní haly. „Hluková kulisa je zejména v nočních hodinách tak intenzivní, že přehluší hluk z dálnice. Ten je přitom charakterizován jako mírně překračující současnou povolenou normu,“ uvádí ve stížnosti Josef Rozhoň.

Silný zápach neobtěžuje pouze obyvatele domů v okolí slévárny. „Smrad je někdy pozdě odpoledne cítit i u vchodu do Hypernovy,“ říká Ludmila Sivoková. Podle obyvatel Králova Dvora ohrožuje výroba Saint Gobainu životní prostředí a její dopad především na bezprostřední okolí lze hodnotit jako velmi negativní, dokonce až nebezpečný.

Vedení fabriky vydalo už v loškém roce prohlášení, že proti šíření zápachu podniká určité kroky. Na poslední stížnost občanského sdružení zareagovalo vední Saint Gobainu překvapivě. „S těmi ventilátory je to rána pod pás. S panem Čiefem, který v této věci obyvatele domů zastupuje, jsme se rozumně dohodli. Ventilátory jsme zastavili a příští týden se uskuteční revize zařízení. Nechápu proto, proč si na ně pan Rozhoň stěžuje,“ diví se mluvčí Saint Gobainu Lukáš Kytler.

Odstranění zápachu je podle jeho vyjádření složitější. „Problém zápachu řeším i s Českomoravskou cementkou. O tom, jaké kroky v tomto směru podnikáme, jsou obyvatelé, konkrétně paní Kaucká, informováni,“ upozornil Lukáš Kytler. Jak uvedl, firma provádí testy na novou pryskyřici, díky které by se zápach odstranil. „Testy jsou pozitivní, takže bychom s ní mohli najet na sériovou výrobu,“ dodal Kytler.

Co lidem vadí?

  •  Zápach, který velmi často uniká do ovzduší ze slévárny francouzské firmy Saint Gobain. Podle obyvatel Králova Dvora ohrožuje životní prostředí a jejich zdraví.
  • Hluk, který mají na svědomí ventilátory umístěné na severním okraji výrobní haly.