Králův Dvůr/ Obyvatelé Králova Dvora zřejmě o sportovní halu nepřijdou. Podle všeho město nebude muset státu vracet 30 milionovou dotaci, kterou na její výstavbu získalo. Podle vyjádření starosty Králova Dvora Karla Mencla ministerstvo financí kývne na další prodloužení termínu její dostavby. „Zatím jsme žádné rozhodnutí z ministerstva nedostali, ale vypadá to velmi nadějně. Podle všeho nám termín prodlouží,“ informoval Karel Mencl.


Kladným rozhodnutím ministerstva by se vedení Králova Dvora ulevilo. Hrozba vrácení dotace a následného penále téměř ve stejné výši byla velmi silná. Karel Mencl sice nyní prohlašuje, že nikdo nemůže za to, že Formatech halu nedokončil, někteří zastupitelé a obyvatelé Králova Dvora jsou ale přesvědčeni o opaku. „Za průšvih se sportovní halou může jen a jen starosta Mencl,“ je nezvratně přesvědčen zastupitel města Josef Rozhoň.


Karel Mencl totiž 28. srpna 2006 převzal výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, podle kterého město Králův Dvůr přidělilo veřejnou zakázku na výstavbu haly uchazeči (Formatech), který neposkytl informace a doklady o své kvalifikaci v rozsahu požadovaném zákonem o zadávání veřejných zakázek a v rozporu s tímto zákonem je z účasti na veřejných zakázkách nevyloučilo.


Kdyby to udělalo, ušetřilo by si současné problémy. Starosta s výsledky kontroly dokonce prý ani neseznámil městskou radu a zastupitele. V zápisech z jejich jednání za poslední dva roky o tom není žádná zmínka. „Neprojednávali jsme to,“ tvrdí Josef Rozhoň stejně tak i další zastupitelé. Z jakého důvodu starosta výsledky kontroly NKÚ ignoroval? Na to nám Karel Mencl do telefonu odmítl odpovědět a na osobní schůzku neměl momentálně čas.⋌

Komentář

Je vedení Králova Dvora ohledně problémů s halou vážně bez viny?

To, že výběrové řízení na největší zakázku v historii Králova Dvora vyhrála firma Formatech, stále nechápe spousta lidí. Já patřím mezi ně. Jako novinář jsem se účastnila mnoha jednání králodvorských zastupitelů, a tak moc dobře vím, jaké problémy s touto firmou město mělo už při výstavbě bytových domů v lokalitě Za Třemí kříži a i v Popovicích. Vzhledem k přátelství, které starostu města Karla Mencla s majitelem firmy Formatech Josefem Launem spojuje, mě ale nijak nepřekvapilo, že Formatechu zakázka za 60 milionů korun spadla do klína. Starosta města na zastupitelstvech a i mně stále tvrdí, že výběrové řízení bylo transparentní. Mě jeho slova ale nepřesvědčila. Já o jeho transparentnosti mám stále velké pochybnosti. Kdyby bylo tak transparentní jak říká, tak ho přeci nemohl vyhrát uchazeč, který měl být podle závěrů kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z účasti vyloučen. Vyhrála by ho firma, která by neměla problémy se solventností a výstavbu haly dotáhla do konce. Vzpomínám si, že solventnost byla velmi slabou stránkou firmy Formatech už v případě bytových domů Za Třemi kříži.