Králův Dvůr/ Šokující informace musí vstřebat v těchto dnech zastupitelé Králova Dvora. Na jednom z posledních veřejných zasedání pověřili kontrolní a finanční výbor, aby provedl kontrolu všech účetních dokladů spojených s výstavbou místní víceúčelové sportovní haly. Ze zprávy, se kterou představitele města seznámila Jana Chlupová, mnohým ze zastupitelů přebíhal doslova mráz po těle. „Čekali jsme sice, že kontrolní a finanční výbor na určité nesrovnalosti narazí, ale jejich zavážnost mě velmi překvapila,“ uvedl zastupitel Králova Dvora Kamil Machart.


Podle zprávy obou výborů porušovalo město při proplácení faktur firmě Formatechpodmínky smlouvy. Z každé předložené faktury mělo proplatit jen 95 procent. Pět procent si mělo ponechat jako zádržné. Starosta Králova Dvora Karel Mencl ale v rozporu se smlouvou dal firmě svého kamaráda podpisem souhlas k proplacení celé faktury.


Zastupitelé Králova Dvora po něm proto chtěli nějaké odpovídající vysvětlení. Starosta ale na jejich dotazy odmítal odpovídat. „Na radu mého právníka se k tomu nebudu vyjadřovat. Jak všichni víte, tak jsem v současné době vyšetřován policií. Dokud bude šetření probíhat, tak vám k tomu nic neřeknu. Nemůžu narušovat vyšetřování,“ odrážel starosta nepříjemné otázky zastupitelů. Na dotaz Berounského deníku odpověděl Mencl pouze: „Ve smlouvě došlo k chybě. Nic víc k tomu nyní nemohu říci.“


Podle finančního a kontrolního výboru nebylo dále zcela jasně uvedeno, za co vrací fyzická osoba Josef Laun městu částku 3,8 milionu korun. „Respektive jaké komponenty byly na výstavbě sportovní haly,“ citovala ze zprávy výborů Jana Chlupová.
Někteří ze zastupitelů spekulují, že byly peníze firmě proplaceny dopředu za práce, které ještě neprovedla, protože prý měla finanční potíže. Podle smlouvy ale měly být propláceny pouze faktury za odvedenou práci.


Podle jiných by měl starosta za tyto nesrovnalosti nést politickou odpovědnost. „To, že se takovýto člověk dostal do krajského zastupitelstva, svědčí o tom, jak bídná situace je v současné politice,“ uvedl na adresu starosty Králova Dvora zastupitel Kamil Machart.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé nedostali zápis finančního a kontrolního výboru v písemné formě, byl jim pouze přečten Janou Chlupovou, budou se jeho závažnému obsahu věnovat na dalším veřejném zasedání. Vedení Králova Dvora by ho mělo svolat koncem listopadu. „To nám snad už pan starosta na naše otázky doufám bude moci odpovědět,“ poznamenal Kamil Machart.