Beroun, Králův Dvůr/ Berounští profesionální hasiči a jejich kolegové z dobrovolných sborů se zúčastnili specializačního kurzu Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana. Kurz byl určen velitelům jednotek sborů dobrovolných hasičů.


„Dvoudenního kurzu se účastnilo celkem 23 hasičů z vytipovaných jednotek dobrovolných hasičů kategorie JPO,“ uvedl velitel berounské stanice profesionálních hasičů Tomáš Hradil.


Velkou část noci z pátka na sobotu tvrdě dřeli hasiči z Bavoryně, Bzové, Černína, Hředlí, Jiviny, Lhotky u Berouna, Otročiněvsi, Počapel, ze Rpet, Trubína a Železné.


Hasiči nejprve absolvovali tříhodinový blok přednášek zaměřených na téma současná právní ochrana obyvatelstva, varování, vyrozumění a evakuace obyvatelstva. Pak se hasiči přesunuli do areálu králodvorského zámku, kde si vybudovali zázemí. „V prostorách zámku pokračovalo teoretické školení v provizorních podmínkách vojenského stanu,“ upozornil Tomáš Hradil.


Hasiči se v noci nevyhnuli ani praktickému cvičení v pytlování a stavbě protipovodňové hráze, které proběhlo u řeky Litavky.
Akci, která prověřila fyzickou zdatnost hasičů, pořádal územní odbor Beroun HZS Středočeského kraje ve spolupráci s krajským ředitelstvím, městy Beroun a Králův Dvůr a oblastním spolkem Českého červeného kříže Beroun. „Zvolená forma kurzu – noční teoretické a praktické školení – se osvědčila. Střídání teorie a praxe umožnilo udržet pozornost posluchačů i v nočních hodinách. Vyškolení dobrovolníci mohou být nápomocni starostům obcí v případě skutečné mimořádné události,“ zhodnotil přínos kurzu Tomáš Hradil. (rom)