Aut rok od roku přibývá a sídliště jsou doslova přeplněna parkujícími automobily, které nezřídka stojí i na místech, která jsou vyhrazena hasičské technice. Není neobvyklé, že obyvatelé sídlišť i přes častá varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy. Právě neprůjezdná místa komplikují zásahy při požárech ve vysokopodlažních domech v hustě obydlených sídlištích.

Pro zasahující hasiče je čím dál složitější efektivně projet k ohroženému domu a bezpečně postavit techniku na místě zásahu. V Berouně je nejhorší situace v Košťálkové a Branislavově ulici. „Kvůli parkujícím vozidlům se hasiči nedostanou se zásahovou technikou tam, kam potřebují a musejí hledat kompromisní řešení. Mnohdy musejí natahovat hadice o desítky metrů dál,“ vysvětlil velitel berounských profesionálních hasičů Pavel Šimek.

Nástupní plocha slouží pro požární techniku v případě požárního zásahu, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele či vést protipožární zásah vnější stranou objektu. Její šířka je nejméně 4 m a rovněž musí být řádně označena. Povinnost udržovat volné nástupní plochy vyplývá ze zákona o požární ochraně.

Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu není volná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané zákonem a lze v tomto případě právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 500 tisíc korun. A jak má být nástupní plocha označena? Jednoznačně dopravní značkou B 29 s dodatkovou tabulkou Nástupní plocha pro požární techniku.

„Ve večerních hodinách je už téměř pravidlem, že se hasiči nemohou dostat k místu zásahu. Prozatím si vždy dokázali nějak poradit a k domům zajeli přes chodník či trávník. Způsobuje jim to ale určité zdržení. Nyní je ale situace už natolik vážná, že i když hasiči využijí vše, co se dá, hrozí, že se k domu, ve kterém hoří, nedostanou,“ poznamenal za berounské hasiče Hynek Černý.

Špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel je velký problém, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky. Kritické večerní hodiny potvrzují i obyvatelé bytových domů. „K domu v Hamplově ulici by se po silnici večer komplikovaně probojovávala i sanitka. Auta parkují na silnici i na chodníku,“ uvedla Jitka Kaplanová.

Mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před nadzemními požárními hydranty a nad podzemními požárními hydranty. I v zájmu řidičů je, aby parkovali tak, aby se velká hasičská auta k místu požáru včas dostala a požár se nerozšířil dál. „Na cisternách s sebou vozíme přenosný žebřík, se kterým se ale dostaneme jen do třetího nadzemního podlaží. K těm vyšším ale potřebujeme autožebřík. Když ale ten zůstane stát patnáct metrů od bytového domu, tak je nám v tu chvíli k ničemu,“ konstatoval Hynek Černý.

Průjezdnost nástupních ploch hasiči průběžně kontrolují, a to v doprovodu městské policie. V letošním roce dělali společně s městskou policií už dvě akce zaměřené na průjezdnost sídlišť a nyní se chystají na další. Zároveň budou provádět kontroly u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek.