Jestli se mu to podaří záleží i na čtenářích Deníku. Konkrétně na počtu hlasů, které hasičům pošlou. Na činnost sboru jsme se zeptali velitele Tomáše Snopka.

Co vás přimělo k tomu, že jste se přihlásili do této soutěže a čí to byl vlastně nápad?

Jako sbor se snažíme účastnit veškerých akcí a soutěží. Finanční situace sborů není dle mého v současné době moc příznivá. Jakákoliv akce, která hasičům pomůže či něco přinese je skvělá.

Co tomu říkali členové vašeho sboru? Byl někdo proti?

Byli nadšeni. Proti nebyl nikdo.

Když v této soutěži vyhrajete, co to pro vás bude znamenat?

Velkou radost.

Myslím si, že to není vaše první soutěž, kterou absolvujete. Ve kterých soutěžích už sbor zkusil štěstí a jak se umístil?

Jak jsem již řekl, snažíme se účastnit co největšího počtu soutěží, které se pro SDH pořádají. Již se nám podařilo vyhrát čerpadlo i fotoaparát. Jako nejvýznamnější však považujeme umístění v anketě „Dobrovolní hasiči roku". Kde jsme se v roce 2013 umístili na 2. místě v kategorii speciální zásahy, a to za zásah při povodni. V roce 2014 jsme se pak v kategorii sborů „Střed a sever Čech umístili na třetím místě s naší akcí Hasofest.

Váš sbor vznikl v roce 1904, jak je starý váš nejstarší člen?

Náš nejstarší člen má 76 let.

Kolik zásahů vaše jednotka v průměru absolvuje během roku?

Průměrně vyjíždíme k cca 12 událostem. Samozřejmě jsou slabší a silnější roky. V roce 2013 jsme vyjížděli k více něž 50 událostem, loni však k pouze 5ti zásahům.

Pamatujete si na její největší zásahy? Které to jsou?

Je to bezpochyby zásah při povodni v roce 2013, kdy naše jednotka zasahovala téměř 14 dnů nepřetržitě, a to při evakuaci osob a následně při odstraňování škod způsobených velkou vodou.

A co povodně v roce 2002, vzpomínáte na ně? Jaká to byla pro vás hasiče zkušenost?

Ano, na povodně 2002 vzpomínáme. Bohužel, v tuto dobu ještě nikdo z aktivních členů nebyl v hasičském sboru. Tyto povodně jsou pro nás velmi významné. Právě při nich vznikla myšlenka, stát se členy sboru v Hlásné Třebani a obnovit jeho činnost.

Co vaše hasičárna a technika? Nepotřebovala by nějakou finanční injekci?

Určitě ano. I proto se snažíme účastnit se veškerých akcí a soutěží. Co se týče techniky a vybavení, je vše nesmírně drahé. I když nás obec podporuje v maximální možné míře, není její rozpočet tak velký abychom mohli v plné míře obnovovat naší techniku. Rozhodli jsme se, že si na její obnovu, vybavení a chod sboru budeme přivydělávat pořádáním kulturních akcí.

Jaká auta máte po zásahy v terénu k dispozici?

V současné době máme 4 zásahová vozidla. Cisternu Cas 32 T148, velitelský automobil Nissan Pick Up, Technický automobil Toyota Hilux a osobní automobil Ford.

A co členská základna? Jaký je její věkový průměr? Kolik máte členů? A co děti? Máte také dětské družstvo?

Celkem máme kolem 50 členů. věkový průměr je 25-26 let. Již několik let máme také dětské družstvo (Plamínky), které se účastní soutěží a to jak hasičských tak literárních a výtvarných.

Co vás jako členy hasičského sboru spojuje?

Skvělá parta kamarádů a stejný cíl – pomáhat lidem v naší obci.

Jak se vám spolupracuje s vaší obcí? Pomáháte si navzájem?

Spolupráce je na dobré úrovni. Snažíme si pomáhat. Obec nás podporuje finančně, my se jí snažíme pomáhat s údržbou obce.

Jak váš sbor přispívá k oživení společenského a kulturního života v obci? Slyšela jsem, že také pořádáte masopust?

Pořádáme několik kulturních akcí. Každý rok začínáme Masopustem, dále pak pořádáme pálení Čarodějnic, Dětský den, Hasofest a Drakyádu. S TJ Sokol také spolupořádáme Staročeské máje. Kromě toho také organizujeme pro naše dětské družstvo zimní soustředění na horách a letní soustředění ve formě týdenního tábora.

Má váš sbor nějaké cíle do budoucna? Co byste chtěli, aby se vám splnilo?

Rádi bychom zlepšili naše zázemí obnovili techniku a rozšířili naše řady o nové nadšené lidi. Kromě materiálních cílů je naším největším snem, aby u hasičů byla stále skvělá parta lidí.