Třebaže představitelé města uvedli, že podle aktuálně dostupných informací byla havárie záhy odstraněna, neznamená to, že by byly všechny následky hned odstraněny. Dělníci budou totiž muset opravit povrch silnice: to může trvat i několik dní.

Vedení města tak žádá motoristy, aby volili jinou trasu. „Zejména řidiče, kteří jezdí ze západní části Berouna na Prahu, proto prosíme, aby využívali nájezd na dálnici Beroun – střed a nepokračovali v cestě přes Beroun, aby se co nejvíce zabránilo kolonám. Děkujeme za pochopení a trpělivost,“ uvedli představitelé Berouna.