Zadávání oprav na klíč by bylo finančně nákladné. Pokud bude koordinaci prací zajišťovat obec, je schopna náklady více řídit. Z diskuze tak vzešly závěry, že v roce 2020 bude obec řešit opravu povrchů ulic Ovesná a Ječná, stejně jako parkoviště u České hospody.

Obec preferuje způsob realizace vlastní koordinací několika subjektů. Bude ale nutné vyzvat obyvatele ulic k dokončení vodovodních přípojek před zahájením stavby. A stejně tak bude nutné vyřešit další problematiku: a sice odvod dešťové vody z komunikace.