Již třetí ročník přehlídky organizují Městské kulturní centrum Beroun ve spolupráci se Základní uměleckou školou Václava Talicha. Za pěkného počasí se v dopoledním bloku na berounském náměstí J. Barranda představí dětské a studentské sbory, v odpoledním bloku pak sbory dospělé. Všechny sbory si v závěru sborového dne zazpívají od 19. hodin na slavnostním koncertě v sále České pojišťovny, kde v případě nepříznivého počasí bude celá přehlídka probíhat.

Sborům bude poskytnuto zázemí, elektronický klavír, stojany a ozvučení. V loňském roce se přehlídky zúčastnil například Dětský pěvecký sbor Krákorky při ZUŠ V. Talicha, pěvecký sbor Bonbon, vokální soubor Tadooba, smíšený pěvecký sbor Kubr či Zdický smíšený sbor.