Berounsko zastupují přestavba a přístavba Mateřské školy Suchomasty, novostavba rodinného domu v Berouně s názvem Rám v krajině a přístavba pavilonu pro odborné učebny na 2. Základní škole Beroun.

Školka v Suchomastech se otevře 8. srpna, kdy je na programu kromě slavnostního zahájení také prohlídka objektu. „Na tuto stavbu jsme velice pyšní, protože je naší nejnákladnější za poslední desetiletí. Cena překročila dvacet milionů korun,“ uvedla Renáta Pešková z obce Suchomasty.

Berounská radnice už z předchozích let zkušenosti se soutěží má. V minulosti se město prezentovalo projektem Muzea berounské keramiky, který získal v roce 2016 cenu za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby.

Dalším úspěšným projektem byla rekonstrukce mateřské školy Pod Homolkou, která získala v roce 2019 zvláštní cenu za modernizaci školského objektu. „Třetí v pořadí je 2. základní škola a mateřská škola Preislerova, kterou můžeme bez nadsázky považovat za svou vlajkovou loď školství,“ připomněla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Nový dvoupodlažní a částečně podsklepený bezbariérový pavilon se sedmi odbornými učebnami na výuku cizích jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a učebny pěstitelských prací v návaznosti na školní pozemek vznikl na severní straně areálu základní školy. Jeho součástí jsou šatny, kabinety, výtah, bezbariérové sociální zařízení a propojovací krček.

„Tvůrčímu týmu se podařilo navrhnout přístavbu pavilonu, která koresponduje s ostatními stavbami v areálu školy, podřizuje se původní koncepci a stávajícím objektům nekonkuruje. Zároveň je ale navržena moderně a je patrné, že jde opravdu o novostavbu,“ poznamenala Soukupová.

 

Důležitými architektonickými prvky pavilonu je členění na část s učebnami, část se sociálním zařízením a schodišťovou sekci, členění oken a řešení vstupů do budovy. „Navržené řešení fasád využívá i kontrastu rozdílných materiálů – omítky na zateplovacím systému, dominantní prosklené plochy a obkladové fasádní desky z vláknocementu,“ doplnila.

Na projekt získal Beroun dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která přispěla nejen na stavbu, ale i na všechno vybavení včetně školních pomůcek. Celkové náklady byly 71,6 milionu korun. Stavba pavilonu byla zahájena v červnu 2018 a dokončena v červenci 2019.