Datlík potřebuje k životu jehličnaté či smíšené lesy pralesovitého charakteru se starými stromy, zlomy a vývraty, kterých ve středočeské krajině mnoho nezbylo. Vyskytuje se proto jen vzácně, především na Šumavě a v Beskydech. Potvrzení jeho hnízdění v jižní části Brd dokládá jedinečnost tohoto území i vhodný způsob hospodaření ve zdejších lesích, kdy se tu ponechávají stromy různého stáří i druhů.

První zprávy o výskytu datlíka tříprstého v Třemšínských Brdech jsou z let 1985 až 1989, kdy bylo jeho hnízdění předpokládáno poblíž obce Chynín. „Další zpráva je z přelomu září a října roku 2015, kdy byl zahlédnut v lokalitě Marásek, také v jižní části Brd. Následovalo pozorování od Josefa Vrány v roce 2016 poblíž obce Chynín. Stále jsme ale neměli jasný důkaz, že u nás datlík skutečně hnízdí. Ten přišel až letos - pan Přemysl Vacek nalezl hnízdní dutinu s mláďaty poblíž Marásku. Máme radost, že předchozí pozorování nebyla náhodná a že se datlík u nás zabydlel,“ komentuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Datlík tříprstý je podobný strakapoudu velkému, ale je bez červeného zabarvení. Na tvářích má široké černé pruhy, záda jsou bílá s jednotlivými černými skvrnami. Po stranách těla je silně příčně proužkován. Samec má citronově žluté temeno, samice má temeno šedé. Je stálý a celý život tráví v jednom páru. Hnízdí jednou ročně v dubnu až květnu v hnízdní dutině, kterou si sám tesá. Samice snáší tři až čtyři bílá vejce, na kterých sedí oba rodiče. Ti se také starají i o vylíhlá mláďata, která dospívají po dvou měsících. Potravou jsou různé druhy brouků, motýlů a mravenců.