Do akce je na stanici vždy připraveno šest profesionálů. Stát se jedním z nich vyžaduje nejen perfektní fyzickou připravenost, ale uchazeč musí projít i psychologickými testy. „Každý musí být do terénu stoprocentně psychicky a fyzicky zdatný,“ říká velitel stanice Stanislav Bubník.

K dispozici má osmnáct hasičů, kteří vyjíždí v průměru dvakrát denně. Co profesionální hasiči vlastně řeší? „Naše práce je rozmanitá. Jezdíme k bouračkám, technickým pomocím, v případě vichřic a dešťů k vyvráceným stromům a zatopeným sklepům a pak také samozřejmě k požárům. Ty tvoří asi třetinu výjezdů,“ upřesňuje Stanislav Bubník.

Různorodost práce hasičů je dána i ročními obdobími. „V létě jsou to požáry v lesích, hořící pole, v zimě přibývá bouraček a požárů v bytech,“ dodává velitel hasičů. Těžkou hlavu profesionálům dělají plané výjezdy.Ty jsou i dva do měsíce. „Pomineme-li, že výjezd jenom v městě stojí pět až deset tisíc, největší problém je ve zbytečném odvolání sboru. Ten pak může chybět jinde,“ popisuje Stanislav Bubník s tím, že se sice jednotlivé spádové oblasti překrývají, ale díky planým výjezdům trvá jednotkám delší dobu dojet k zásahu. Viník se navíc dohledá jen těžko.

Směna hasičům trvá čtyřiadvacet hodin, během kterých se rozhodně nenudí. Je do ní totiž započítán i pravidelný povinný šestihodinový výcvik.