Horní věková hranice vstupu se posouvá z 35 na 40 let. Dále pak platí, že v registru potenciální dárce zůstává aktivní pro vyhledávání až do 55 let. Zájemci o zařazení do registru se mohou do hořovické stanice dostavit od pondělí do čtvrtka v době od 6 do 12 hodin a od 12.30 do 14. hodin. Zde vyplní dotazník, budou mu odebrané dvě zkumavky krve, pak už čeká, zda bude vyzván k odběru krvetvorných buněk.