Svědčí o tom nejen ozdobený strom před budovou, ale i výzdoba na chodbách i pokojích. „Klienti si sami upekli cukroví a nyní vyrábí ozdoby,“ popsal ředitel Domova Na Výsluní Josef Forejt. Příprava ozdob je pro ženy i muže v domově zároveň i terapií.

Štědrý večer

Pracovníci hořovického domova pro seniory usednou s klienty ke štědrovečernímu stolu. To se stalo již tradicí, ke které se v loňském roce připojil i starosta města Ondřej Vaculík.

Úprava výtahu

A jaký byl letošní rok v Domově Na Výsluní? V druhé polovině roku se zde rozšířila pečovatelská služba. Jeho zástupci si musí také poradit s údržbou zařízení. „Každá budova po jedenácti letech už vyžaduje nějaké změny. V letošním roce jsme museli investovat například několik desítek tisíc korun do údržby výtahu. Investovat jsme museli i do další údržby, aby neklesla úroveň služeb,“ vysvětlil Josef Forejt.
Začátkem loňského roku zavedli pracovníci hořovického domova pro seniory změnu v přijímání klientů. Spočívala v tom, že nyní nerozhoduje datum odeslání žádosti, ale momentální zdravotní stav žadatele. „Tato varianta se osvědčila. Pokud by přijímání klientů bylo nadále dle délky trvání žádosti, tak by to nesplnilo ten správný účel, ke kterému zařízení našeho typu slouží. Je určeno pro lidi, kteří péči opravdu potřebují,“ konstatoval ředitel Domova Na Výsluní.

Odlehčovací služba

Hořovický domov pro seniory poskytuje klientům nejen trvalý pobyt, ale také odlehčovací službu. Tu využívají hlavně rodiny, které se starají o své příbuzné v domácím prostředí. Díky odlehčovací službě si mohou například vyřídit své neodkladné záležitosti.
„Obyvatelé našeho kraje už vědí, že tato služba existuje, a to nejen v Hořovicích, ale například i ve Zdicích. Někteří klienti odlehčovací služby se k nám pravidelně vracejí. Rodina ví, že je k nám může na několik dnů umístit do péče a může si zařídit, co potřebuje,“ uzavřel ředitel domova Josef Forejt.