BERAN
Rok 2015 a další dva roky budou mít na proměnu Berana vliv. Saturn ovlivní jejich duchovní, politický, filosofický náhled. Zde si budou ujasňovat postoje a myšlenky. Přísný Saturn bude působit na dodržování daných domluv, pravidel a řádu. Pokud nebudou mít Berani všechno dle ujednání, zapůsobí Saturn a nastane nepříjemný problém. Úřady a úřední záležitosti budou muset vyřizovat s asertivitou. Chovat se diplomaticky. Saturn bude bořit hranice v souvislosti se vzděláním, cizinou, zahraničím. Cestování, studium, výuka, zde se otevírají možnosti životní transformace. Duchovno a ezoterika vstoupí všem Beranům do života.

V první polovině roku 2015 si budou Berani ujasňovat svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít. Kvalita partnerství pro Berany bude důležité téma k přemýšlení. Kdo hledá nového partnera, dostane možnost. Výtvory, plody, děti, nové pracovní aktivity. Toto jsou oblasti, kde mohou čekat rozmach díky vlivu planety Jupiter.

V druhé polovině roku se přesune Jupiter do Panny a bude působit v jiných oblastech života, a tím je zdraví. V průběhu tohoto období budou Beranům přicházet do pracovních aktivit noví lidé. Spolupracovníci, kolegové a partneři.
Témata roku 2015 je zdravotní oblast, vztahové a pracovní záležitosti.

BÝK
Rok 2015 prověří Býky, jak jsou na tom s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou přetřásat v základech. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. Sdílení majetku s další osobou či institucí, zde přijdou změny. Býci budou nuceni obnovit smluvní ujednání. Doženou je problémy či dluhy z minulosti. Zde bude důležité dojednat nové podmínky a vše si řádně uspořádat.
Rok 2015 přinese lásku nebo zamilovanost. Může jít o osobu z let minulých. Otevře se téma tajemno, intuice, duchovno a ezoterika.
Jaro 2015, jako každým rokem, probouzí v Býcích energii vrhnout se do nových projektů a zrealizovat nové nápady. Začátek nové životní etapy.
Říjen donutí Býky k zamyšlení nad vztahy. Podzim je vhodné období pro ukončení pracovních či partnerských vztahů. Uzavřít životní kapitolu a připravit se na následující období.

Druhá polovina roku 2015 otevře důležité téma zdraví. Celý rok je o tématu finance, majetek a vlastnictví Býků.

BLÍŽENCI
V roce 2014 si Blíženci třídili své pracovní vztahy. Oddělovali zrno od plev, tedy to, co už nefunguje, měnili za funkční. Vše, co se týkalo práce, prošlo důkladnou prověrkou. Spolupracovníci, pracovní aktivity, které byly zastaralé a nepřinášely již žádný užitek, nebo stagnovaly, se postupně ukončily. Blíženci v minulém roce měli přemýšlet nad svou prací, mnohé změnili, zejména kolegy, spolupracovníky a partnery. Přísný Saturn působí na změny týkající se prostředí a životního stylu. Blíženci změnili okolí a nyní budou měnit i osoby kolem sebe. Partneři, nové dohody a pracovní aktivity. To vše čeká na Blížence v roce 2015. Začátek roku přeje novým dohodám a smlouvám ve vztazích. Je nutné dbát na veškeré úřední dokumenty, zejména v souvislosti s prací. Veškeré důležité informace by měly být obsaženy ve smlouvě. Na Blížence čeká několikaletý pracovní posun a je dobré mít všechno sepsáno písemně. I v soukromé rovině bude platit, že je třeba si ujasnit pravidla soužití. Saturn otevírá téma ciziny, zahraničí, rozšíření obzorů pomocí studia, vzdělávání, ale i cestování. Bude otevřeno téma úřední záležitosti a komunikace. Pozitivní aktivita v souvislosti se zahraničím, zboří se hranice. Vše bude na dosah.

RAK
Rok 2015 přinese změny pracovních partnerů, spolupracovníků a kolegů. Budou se muset naučit diplomacii a toleranci ve vztazích, zejména těch pracovních. Nadcházející období přeje službám a všemu v souvislosti se službami pro lidi nebo společnost. Raci by měli vědět, kam směřují, kudy se ubírat a jít krok po krůčku za svým cílem. Nespoléhat se na jiné, být opatrní na peníze a majetek. Směřovat k pevné půdě pod nohama, nevěřit slibům a nereálným projektům a vizím.

V lednu 2015 budou Raci ukončovat životní kapitolu, a to zejména vztahovou. Pokud vztah nefunguje, je dobré jej uzavřít a udělat si prostor pro budoucí nové možnosti.
Rok 2015 přinese Rakům důležitou osobu či skupinu lidí, kteří sehrají v budoucnu ještě mnoho zajímavého.
Druhá polovina roku přinese Rakům opět posuny v životě. Rodina, domov, bydlení a děti či tvorba budou důležitými tématy. Bydlení, toto téma se ozve ještě na konci roku 2015 a poté v roce příštím. Zlepšit, nebo se přímo přestěhovat. Vytvořit nový projekt, dílo, počít dítě nebo začít nový partnerský svazek.

Rok 2015 otevře záležitosti rodiny, vztahů a lásky. Domov a bydlení budou tématy roku 2016, kdy se ještě Raci dočkají překvapení, jenž jim připraví postavení planet.

LEV
Rok 2014 byl přípravným rokem na vzestup a úspěch v roce 2015, který se opakuje každých 12 let díky planetě Jupiter, která bude ještě první polovinu roku ve znamení Lva. Rok 2015 přináší Lvům úspěšné partnerské a pracovní spojení a také lásku. Kdo touží po lásce, dostane ji. Pod vlivem Jupitera mohou Lvi vytvořit velké věci. Uspět v pracovní oblasti, upozornit na svou osobu, prosadit se v pracovní rovině. Jupiter přináší nevídané možnosti, naplnění citů, uskutečnění plánovaných aktivit, které mohou proměnit v úspěšný projekt. Pracovní aktivity přejí podnikání a realizaci nápadů tak, jak tomu bylo v roce 2003, kdy také silně působila planeta Jupiter. První polovina roku 2015 je příznivá pro milování, tvoření a plození. Úplněk v únoru přinese ukončení situací, které jsou nefunkční, nebo nejsou života schopné, aby uvolnily místo novým situacím. Druhá polovina roku přináší téma finance, kdy bude důležité hlídat si vše, co souvisí s penězi a majetkem. Zde bude nutné zvážit priority. Další téma je nastartování nového směru v kariéře. V srpnu budou mít planety na Lvy nejsilnější vliv. Postavení planet bude přát zejména v oblastech mluvení, psaní a komunikace. Celý rok musí Lvi věnovat zvýšenou pozornost vztahům partnerským, rodinným. Vytvořit si domov a bydlení podle svých představ, vybudovat a uspět v práci.

PANNA
V roce 2015 budou mít Panny otevřené téma bydlení a domova. Kdo není spokojen s bydlením, dostane možnost změnit a uspokojit své touhy a přestěhuje se. Panny budou dlouhodobě pracovat na svém zázemí, spokojené rodině a domovu. První polovina roku přinese zdravotní problémy spojené s blízkou osobou, také vytáhne na povrch úřední záležitosti z minulého období. Do března 2015 se budou Panny připravovat na úplněk ve svém znamení, kdy by měly ukončit vše nevyhovující, aby se připravily na nástup Jupitera, který přinese jejích vzestup. Panny by měly zapracovat na svém životě a využít pozitivní postavení planet v tomto roce. Druhá polovina roku, zejména léto, je ve znamení nových projektů a životních situací. V srpnu opustí znamení Panny Černá Luna. Pak už nic nestojí v cestě k vykročení za úspěchem a vzestupem. Tak, jako tomu bylo v roce 2004, kdy také silně působila planeta Jupiter.

VÁHA
Rok 2015 otevře Váhám rozšíření vědomostí, vzdělávání, kurzy, nebo školení. Téma rodina, domov a děti. V tomto roce přichází boom v rodině. Vdavky, zplození dítěte či křtiny. Důležitá rodinná událost. Cestování, cesty, řešení dopravního prostředku. Váhy si budou dělat pořádek v přátelích. Zde pozor na nepříjemná zklamání, či pokušení. Černá Luna se v létě přesune do Vah a začne vše zdržovat, pročišťovat a vytvářet problémy ve všech vztazích. Partnerských, pracovních i rodinných.

Jaro přináší ukončení důležité životní kapitoly. Váhy také mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost. Otevřené téma pro jaro jsou společenské události a návštěvy, protože je dobré být vidět.

Podzim, jako každý rok, přinese plno energie do nových začátků. Říjen je měsíc, kdy Váhy mohou nastoupit novou životní cestu.

Rok 2015 Váhám upevní a zlepší rodinné vztahy. Díky vlivu černé Luny projdou zklamáním a tím posunou svou duši o kousek dál. Dojdou pochopení, že věřit mohou pouze sami sobě. Je jen na nich, jak se postaví ke konfrontaci s černou Lunou.

ŠTÍR
Rok 2015 přinese proměnu osobnosti. Pokud budou Štíři na sobě pracovat, přinese jim znatelný pracovní a karierní posun. První polovina roku přinese pracovní změny spojené s budováním kariéry. Každá změna v souvislosti s pracovními aktivitami je pro dobro věci. Druhá poloviny roku bude tlačit do změny přátel a lidí v okolí. Štíři prošli velkou vnitřní proměnou a ještě je čeká další dlouhodobá očistná proměna. Díky vlivu Černé Luny Štíři projdou velkou zkouškou, kdy jim někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří zklamou, budou muset odejít. Štírům vstoupí do života důležité osoby, které je posunou a budou hrát velkou roli v budoucnosti. Jaro 2015, začátkem května, bude nutné některé situace ukončit a uzavřít. Připravit si volné ruce pro záležitosti budoucnosti. Podzim přinese spoustu energie, nový životní posun a začátek nových projektů. Rok 2015 přináší Štírům prověrku v oblasti vztahů s osobami blízkými a karierní úspěch.

STŘELEC
Rok 2014 přinesl Střelcům touhu po změně v pracovních i partnerských vztazích. Otevřelo se téma cestování, zahraničí a cizina. Řešili zdravotní stránku osoby blízké nebo své zdravotní problémy. Prosinec 2014 otevřel velice náročné období pod vlivem přísné planety Saturn, která vstoupila do znamení Střelce a bude do jara 2017 měnit život všem Střelcům. Budou muset projít vztahovou prověrkou, pracovat na své osobě a vpustit do svého života situace, kdy nastane generální úklid jejich života. Rok 2015 přináší nastartování nových pracovních aktivit. Saturn ve Střelci otevře duchovní svět esoteriky, víry a filosofie. Začátkem června budou muset ukončit životní situaci. Pracovní nebo partnerskou, která již nebyla životaschopná. Ukončit a uzavřít minulost, aby se vyčistil život a připravil na nové situace. Střelci budou toužit po změně bydlení, nebo změně pracovního zázemí. Vztahy jak partnerské, tak pracovní, které nevyhovují, budou ukončeny, a ty pevné a silné se ještě více utuží. I když ve všech vztazích se to nejprve velmi otřese.
Druhá polovina roku 2015 je o kariéře a pracovních aktivitách. Nové pracovní nasměrování. Každá změna práce je ku prospěchu. Střelci dostanou příležitost a otevře se jim příhodná nabídka ke kariernímu posunu. Začátek prosince 2015 přinese postavení planet spoustu energie a nápadů, které by měli Střelci realizovat. Rok 2015 prověří rozhodnost Střelců reagovat na příchozí změny. Dlouhodobě se otevře téma karmických vztahů z minulých životů. Rok 2015 započne životní transformaci Střelců. Práce, bydlení, vztahy projdou proměnou díky vlivu planety Saturn, která působí každých 29 let na dané znamení. Tedy roky 1986, 1987 a 1988 byly pro Střelce také plné změn.

KOZOROH
V roce 2015 nemohou plánovat do budoucna, ale spíše přemýšlet, kterou životní kapitolu ukončit. Nevyřešené problémy, které se časem nahromadily, začnou vylézat na povrch a bude třeba je řešit. Některé situace najednou začnou být problémové. Rok 2015 bude očistným rokem. Kozorozi se setkají s pomluvami či s lidmi, kteří jim budou chtít škodit. Přijde zhodnocení chování z let minulých. Výzvy budou přicházet od lidí, kteří jim nastaví zrcadlo jejich vlastního chování. Naučit se asertivitě a diplomacii. Kozorohům se otevře téma zdraví. Buď přímo vlastní osoby nebo osoby blízké. Úřední záležitosti zejména v souvislosti s majetkem, které vlastní s další osobou či institucí.

První polovina roku 2015 pod vlivem Saturna přináší urovnání majetkových a finančních záležitostí sdílených s další osobou. Na povrch vyplavou nesrovnalosti ve finanční oblasti. Pořádek v sexuálních partnerech, zálety a flirty Kozorohů budou odhaleny.

Druhá polovina roku přinese téma rozšíření vzdělání, touhu po učení. Saturn bude působit v oblasti víry, duchovních směrů a filosofie.

Leden 2015 otevírá novou životní cestu, nové nasměrování. Díky vlivu karmického Pluta ve spojení se Sluncem v Kozorohu přináší osudové rozhodnutí těchto osob. Toto zásadní rozhodnutí bude mít důležitý vliv na budoucnost Kozorohů v oblasti partnerství nebo pracovních aktivit.

Začátkem července 2015 budou muset učinit rozhodnutí, jak naloží se svým životem. Ukončí životní kapitolu.

VODNÁŘ
Rok 2015 přinese vytřídění přátel, velké změny ve vztazích a ujasnění si životní pozici. Kde chtějí být a s kým chtějí propojit svůj život. První polovina roku přinese nové nasměrování pracovních aktivit. Otevřou se možnosti posunout ve všech oblastech. V březnu se planeta aktivity přežene přes Uran. Vodnáři se nezastaví. Bude důležité dodržet všechny ujednání a dohody. Hlídat si své peníze a majetek. Splnit vše v souvislosti s pracovní aktivitou. Neslibovat nereálné. Ve druhé polovině roku Vodnářům vstoupí do života důležitá osoba. Ozve se někdo z let minulých. Zde je potřeba být obezřetní a nevracet zpět situace a osoby, které jsou již minulostí. Otevře se téma úřady spojené s majetkem či penězi. Do srpna budou muset Vodnáři ukončit a uzavřít některé situace. Koncem roku je nutné si hlídat své zdraví spojené s úrazy. Rok 2015 přináší Vodnářům mnohé v pracovní rovině. Pochopit finanční inteligenci. Jak se chovat k majetku. Chovat se zodpovědně, dodržet dané sliby.

RYBY
Rok 2014 přinesl Rybám probuzení ze sna. Bylo potřeba otevřít oči a začít vnímat život. Jupiter tlačil na změny v souvislosti s bydlením. Přesunout svůj domov nebo učinit kroky vedoucí ke změně. Úřední listiny a právní náležitosti ve vztahu k bydlení. Planety Rybám pomalu otevřely témata ciziny a zahraničí, vzdělávání a rozšiřování obzorů. Konec roku 2014 přináší posuny v pracovní oblasti. Planety v roce 2015 budou ovlivňovat zdraví osob narozených ve znamení Ryb.

Je na každém jednotlivci, jak se k této informaci postaví. První polovina roku bude ve znamení práce, nové aktivity a karierního postupu. Změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisí s pracovní aktivitou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, pocity něco změnit, touhy se posunout kupředu. Koncem února přinese novoluní energii a Ryby konečně mohou zrealizovat své nové projekty. Rok 2015 otevře Rybám lásku, kdo hledá nového partnera, najde jej. Může přijít někdo důležitý z minulosti. Ve druhé polovině roku, do konce léta, bude potřeba ukončit a uzavřít minulost. Vše, co nemá pokračovat nebo brzdí v rozmachu. Na Ryby čeká uzavírání dohod a smluv. Je důležité si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi.

Přemýšlet, zda jsou pro ně smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. V tomto roce bude nutné najít si spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery. Pracovat na svém zdraví a začít se starat o své tělo a ducha. Ve zdravém těle, zdravý duch.