To Hořovické přimělo k zadání statického posudku, který měl ukázat, zda jsou letošní opravy dostačující, či nikoliv. A výsledek? Hořovičtí čekali na posudek několik měsíců. Teď ho mají na stole a nejen zástupci hořovické radnice, ale i řidiči se musí smířit s tím, že Tyršova ulice se bude příští rok opravovat znovu, a to mnohem zásadněji, než se původně očekávalo. S tím přijdou samozřejmě i další dopravní omezení Hořovic.

Na dalších opravách se budou podílet opět tři složky. Město zajistí úpravu chodníku. Povodí Vltavy navigaci, to je název pro zeď, která lemuje koryto Červeného potoka. Správa a údržba silnic zajistí opravu komunikace.

„Posudek sloužil k tomu, že z něho i ostatní pochopili, že stav části komunikace je havarijní. Ukázalo se, že problém není v chodníku, ale v komunikaci. Podle posudku statika je chodník vytlačován a celá obruba, kde je zábradlí, je vytlačována mírným sesuvem celé komunikace, která je zatížena těžkou dopravou,“ vysvětlil starosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Zahájení oprav v letošním roce není možné kvůli nedostatku finančních prostředků. „Vznikne však projekt, který problém v Tyršově ulici vyřeší kompletně,“sdělil Vaculík s tím, že správa a údržba silnic nechá projekt vypracovat. Hořovičtí musí dokončit položení zámkové dlažby na chodníku, a to i přes to, že ho budou muset při opravách v příštím roce opět rozebrat. Místo musí být přes zimu chráněné, a to hlavně proto, aby voda a mráz nezpůsobily další škody.